Är hyresvärden skyldig att åtgärda ett problem med spindlar i hyresrätten?

Har hyresvärden något ansvar att sanera från spindlar i en hyresrätt? Vi har spindelnät överallt i vår utemiljö, fönster, väggar, balkong mm. Flera känner stort obehag och mår dåligt över mängden spindlar. Att vädra på sommaren är otänkbart om man inte vill få in spindlarna i lägenheten. Hyresvärden vill inte hjälpa till då Anticimex inte bedömer spindlar att vara skadedjur. Men det är sådana mängder av spindlar och deras nät att det inte går att använda alla utrymmen och hyresgäster som sover dåligt pga av spindelfobi.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga?
Jag tolkar din fråga som att du är hyresgäst i hyreshus då du anger att flera hyresgäster har problem med situationen. Det innebär att Jordabalken (JB) 12 kap. är tillämplig.

Hyresvärden kan ha ett ansvar att åtgärda situationen
Din hyresvärd är skyldig att åtgärda brist eller skada som uppstår i lägenheten (12 kap. 16 § JB). Din hyresvärd har även skyldighet att åtgärda problem med ohyra som är till men för dig som hyresgäst (12 kap. 17 § JB). Som du nämner bedömer inte Anticimex spindlar som skadedjur. Det behöver däremot inte utesluta att spindlar kan vara ohyra. Du beskriver att ni som hyresgäster inte kan använda alla tillgängliga utrymmen, kan inte öppna fönster samt att lider av spindelfobi vilket klart är men för er som hyresgäster.

Hyresvärden är även skyldig att hålla lägenheten i ett skick som gör att den går att använda (12 kap. 9 § JB, 12 kap. 15 § JB). Av lagen framgår att skicket ska vara så att det "enligt den allmänna uppfattningen i ordet är fullt brukbar för det avsedda ändamålet" (12 kap. 9 § JB). Vad det innebär varierar beroende på den typ av lägenhet det gäller, bestämmelser i byggnads- och hälsoskyddslagstiftning osv.

Sammanfattning och handlingsplan
Jag har inget klart svar att ge för din situation. Din hyresvärd har skyldighet att hålla din lägenhet i ett godtagbart skick och din hyresvärd är skyldig att utrota ohyra som uppstår i lägenheten. Däremot kan jag inte svara på om spindlar utgör en sån situation som kräver att hyresvärden åtgärdar problemet.

Jag rekommenderar att du vänder dig till Hyresgästföreningen med dina frågor då problemet verkar röra hela fastigheten och påverkar alla hyresgäster. Det gör det även svårt för dig som ensam hyresgäst att försöka åtgärda problemet med spindlarna. Du kan även vända dig till Hyresnämnden som har till uppgift att medla i tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Slutligen är du självklart varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000