Är hyresvärden ansvarig för skador som uppkommer i hyresrätt till följd av ofungerande fläkt?

Är det okej att hyresvärden inte har fungerande spisfläkt i köket ? Vem blir ersättningsskyldig för förstörda väggar, skåpsluckor av all matos och kondens ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresrätter regleras i hyreslagen, som är en del av jordabalken. Du hittar hyreslagen HÄR.


Hyesvärdens underhållsplikt

Hyresvärden har underhållsplikt  enligt 9 § hyreslagen. Det innebär att hyresvärden ska, vid tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Denna underhållsplikt gäller även framåt, det vill säga under den tid du hyr lägenheten (15 §).

Hyresvärden har ansvar för att med skäliga tidsmellanrum ombesörja ex. tapetsering, målning eller andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens ålder och bruk. Jag tolkar det som att en fungerande spisfläkt ingår i hyresvärdens underhållsplikt.

Det finns dock ett undantag till denna regel och det är om något annat har avtalats genom en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal. T

Den bakomliggande tanken med detta är att den bostadshyresgäst som erbjuds reparation skall kunna avstå från sådan och i gengäld kunna få lägre hyra, rabatt eller liknande.


Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen har å sin sida vårdplikt för lägenheten. Det gäller för ex. skador som beror på hyresgästens försummelse eller sådana skador som hyresgästen måste meddela hyresvärden om (ex. vattenläckor). Detta framgår av 24 §.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att det åligger hyresvärden att svara för de skador som sker till följd av att det inte finns en fungerande fläkt. Detta eftersom det är hyresvärdens ansvar att se till att lägenheten kan användas som det är tänkt. Ditt ansvar som hyresgäst sträcker sig till andra typer av skador ex. sådana som uppkommit på grund av din försummelse. Min tolkning är alltså att det är hyresvärden som har skyldighet att se till att det finns en fungerande fläkt - och i annat fall, svara för de skador som uppkommer till följd av frånvaron av en fungerande fläkt. Detta gäller dock inte om det finns en förhandlingsklausul i ditt avtal, men då borde du istället kunna yrka på hyresnedsättning eller liknande i gengäld, för de skador som uppkommit. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000