Är hyresgästen skyldig att skotta bort snö från balkongen?

2019-11-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Om man bor i en hyreslägenhet. Är man skyldig att skotta bort snö från balkongen mm. Vad är man skyldig atr göra i en hyreslägenhet och utanför som hyresgäst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som hyresgäst är man skyldig att under hyrestiden väl vårda lägenheten och vad som därtill hör. Hyresgästen är skyldig att ersätta skador om de uppkommit genom hens vållande eller vårdslöshet, eller genom försummelse från annan i hushållet eller genom försummelse av gäster (12 kap. 24 § jordabalken). Om en skada uppkommer har hyresvärden bevisbördan för att skadan har uppstått under hyresgästens hyrestid.

En balkong tillhör lägenheten och ingår därmed i vårdplikten som hyresgästen har under hyrestiden. Det innebär att hyresgästen har en skyldighet att exempelvis ta bort snö från balkongen för att undvika skador.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82647)