Är hyresförhållande och hyresavtal liktydigt?

2018-10-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi har ett brev från jurist Essén på hyresgästföreningen där han skriver:"Upphörande av hyresförhållande""... kommer XXXX att flytta från sitt boende på YYvägen 20A i Järna den 30 november 2018."1. Är ordet hyresförhållande liktydigt med hyresavtal?2. Kan vi kräva en riktig uppsägning? 3. Kontraktet och hyreslagen säger 3 månaders uppsägningstid. Gäller 3 månader då.Hyresgästen har haft sitt 2:a handskontrakt i 5 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Fråga 1: Är hyresavtal och hyresförhållande densamma?
Varken i 12 kap. jordabalken [s.k hyreslagen] eller i andra regelverk finns det någon angiven skillnad mellan hyresförhållande och hyresavtalet mer än att hyresförhållandet är relationen mellan hyresvärden och hyresgästen och hyresavtalet är det fysiska beviset för att relationen finns. Hyresavtalet är det som skapar hyresförhållandet och när hyresavtalet upphör, upphör även hyresförhållandet.

Fråga 2: Förutsättningar för uppsägning av hyresavtal

Av din fråga förstår jag det som att hyresgästföreningen bekräftat din uppsägning men det är inte de som är din hyresvärd och som faktiskt med giltighet kan bekräfta att hyresavtalet upphört. Din uppsägning måste ges till din hyresvärd för att det ska vara giltigt.

För att ett hyresavtal ska vara uppsagt måste du skicka din uppsägning i ett rekommenderat brev till din hyresvärd inom dessa tre månader som avtalats. Du kan också säga upp avtalet muntligt, men då måste hyresvärden sedan skriftligt bekräfta din uppsägning [12 kap. 8 § JB]. Det är viktigt att du är tydlig med vilket avtal du säger upp, vem du säger upp avtalet med samt vem du är som säger upp. Du måste också skriva under handlingen.

Fråga 3: Vilken uppsägningstid gäller?

Som huvudregel gäller de villkor som avtalats mellan hyresgästen och hyresvärden. Det finns dock en begränsning i denna avtalsfrihet, vilket ges uttryck genom hyreslagens första bestämmelse [12 kap. 1 § femte stycket, JB]. I bestämmelsen framgår det att hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån, vilket innebär att ett villkor som hyresvärden och hyresgästen avtalat om som strider mot något som står i hyreslagen är ogiltigt [12 kap. 1 § femte stycket, JB]. Kort sagt innebär detta att avtalets uppsägningstid inte gäller om det står i strid med hyreslagens minimibestämmelser om uppsägningstid. Som jag förstått det av din fråga stämmer både avtalet och hyreslagens bestämmelser överens med varandra och det är således uppsägningstiden i avtalet på 3 månader som gäller.

Hoppas du fick svar på dina frågor. Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1303)
2019-04-18 Kan jag säga upp min hyresgäst direkt på grund av narkotikamissbruk?
2019-04-18 Är jag skyldig att betala hyran för uppsägningstiden när ny hyresgäst flyttat in innan uppsägningstidens slut?
2019-04-18 Kan man bli ersättningsskyldig för bristfällig flyttstädning?
2019-04-17 Hur långt sträcker sig hyresvärdens underhållsplikt?

Alla besvarade frågor (67977)