FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt15/10/2018

Är hygien en sådan personlig angelägenhet som avses i 6 kap 11 § FB?

Hej,

Barn med slöja verkar inte få duscha offentligt tex efter idrott för sina föräldrar. Kan man som skolpersonal och idrottsledare tvinga barnen att duscha? De andra barnen är ju tvungen. Och för alla barns trivsel, för doften i ett klassrum eller buss blir ganska olidlig.

/ Katarina

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Utgångspunkten för auktoritetsutövning över barn är 6 kap 11 § föräldrabalken. Lagrummet lyder:

"Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål."

Den naturliga frågan som uppstår härav är vad som ska anses utgöra personliga angelägenheter. Jag har letat efter svar på denna fråga i lagkommentarer, förarbetena till lagen, rättspraxis, och JO-beslut, som sig bör. Jag hade aldrig förväntat mig att hitta en klar gräns mellan vad som ska anses utgöra personliga angelägenheter och inte, men jag förväntade mig ändå att jag skulle hitta något. Rättskällorna gav mig inget särskilt utöver det jag restan visste, och jag är därför hänvisad till att använda juriststudentens sista och minst pålitliga verktyg: sunt förnuft. Förnuftet säger mig att sådana angelägenheter som dusch – och hygien i allmänhet – måste anses utgöra sådana personliga angelägenheter som avses i lagrummet. Det ankommer därför först och främst på vårdnadshavaren att fatta beslut i denna fråga, och skolan kan inte sätta sig över det. Lagrummets andra mening ger också barnet självbestämmanderätt i denna sak. Frågan om var gränsen går mellan vårdnadshavarens auktoritet och barnets rätt till självbestämmande är en fråga för rättstillämpningen. Oavsett hur utgången i ett sådant mål skulle bli är svaret på din fråga alltjämt: Nej!

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000