Är hus man fått i gåva samboegendom?

Jag och min sambo har gått isär och han kräver nu pengar för halva husets värde. Innan vi flyttade ihop så har jag dock bott i huset i 10 tillsammans med min förra sambo och våra två barn. Under de 10 åren stod min dåvarande sambo som ägare på huset men i ett gåvobrev fick jag huset när vi fick i sär, detta "så att barnen ska få bo kvar". Min senaste sambo (som nu kräver pengar) flyttade in hos mig i samband med att gåvobrevet daterades. Min fråga är nu, har mitt ex rätt till pengarna? Är det inte mitt hus?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga.

Enskild egendom

Huvudregeln vid separation är att den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom om det förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Sådan egendom ska inkluderas i en bodelning ifall samborna separerar och en av de ber om det (8 § Sambolagen). En egendom som sambon fått i gåva i det här fallet huset ska ses som en enskild egendom och undantas från en bodelning ifall gåvogivaren uttryckt detta i gåvobrevet (4 § första punkten sambolagen). Alltså om gåvogivaren i gåvobrevet skrev att huset ska vara din enskilda egendom så har din ex sambo inte något rätt till huset. Alltså är en möjlighet att behålla huset ifall din första sambo skrivit i gåvobrevet att det ska va din enskilda egendom.

Förvärvat för gemensamt bruk

I annat fall, för att ett förvärvat hus ska ses som samboegendom måste det ha förvärvats med syftet att det ska brukas gemensamt av båda samborna. I den juridiska litteraturen talas det om att ifall huset förvärvats innan samboförhållandet uppkommit ska det inte betraktas som samboegendom och därmed inte vara del i en bodelning.

Som jag förstått det fick du huset i gåva efter att du separerat med din tidigare sambo och i samband med daterandet så flyttade din nuvarande ex sambo in. Enligt den juridiska doktrinen menar man att ifall egendomen givits i gåva utan att det uttrycks som enskild egendom talar det inte nödvändigtvis för att egendomen ska ses som gemensam. Vad som är viktigt är själva avsikten vid förvärvet. Om avsikten med gåvan varit att ni skulle leva tillsammans i huset så ska det ses som samboegendom.

Enligt förarbeten på området krävs det för att en gåva ska ses som gemensam egendom en form av medverkan eller uttryck för avsikt hos mottagaren som talar för att egendomen skall användas för gemensamt bruk av samborna. Så om avsikten med ditt mottagande av gåvan inte talat för att ni skulle leva tillsammans i huset så ska det inte ses som en gemensam bostad. Det framstår som oklart i litteraturen ifall gåvogivarens avsikt och mottagarens inställning till den, samt gåvans natur ska tillmätas betydelse. Men det har dock sagts att om gåvoavtalet endast nämner en av samborna talar det för att det ska vara dennes enskilda egendom. I det nu aktuella fallet talar det för att det ska ses som endast din egendom i och med att din före detta sambo som överlät huset som gåva till dig med avsikten att "barnen ska få bo där", vilket talar för att det inte ska ses som samboegendom ämnat som gemensam bostad mellan dig och din senaste sambo och därmed ska den inte delas mellan er.

Sammanfattning och Slutsats

Egendom som utgöra gemensam bostad ska delas mellan samborna när dem separerar. Så i det aktuella fallet är det en fråga om vare sig huset ska ses som gemensam bostad eller inte.

Ifall gåvogivaren i gåvobrevet föreskrivit att huset ska vara din enskilda egendom ska det inte ses som gemensam bostad. Om han inte skrivit det måste man göra en bedömning om mottagandet/förvärvet av huset hade avsikten att användas som gemensam bostad för dig och din senaste ex sambo. Men mycket talar för att avsikten vid förvärvet eller mottagandet av gåvan var att den skulle användas som bostad för dig och dina barn, av den anledningen har jag svårt att se hur avsikten istället kan betraktas som att du och din senaste sambo skulle inneha den som gemensam bostad.

Bevisbördan i en potentiell tvist kommer ligga på dig som hävdar rätten till huset. Jag kan omöjligt säga hur en domare hade ställt sig till tvisten men enligt min egen uppfattning och av informationen som framgår av din fråga talar det mesta för att huset inte ska ses som gemensam egendom och därmed inte delas mellan er, utan att du ska ha full äganderätt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!Nähar AbdulrezaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”