Är hundvakten ansvarig för skadan hunden orsakat?

FRÅGA
2 kompisar var hundvakt. Den hunden bet mig oprovocerat i foten när jag satt still i vattnet med min egen hund i knät (håller på att vänjer min hund vid vatten). Hunden som bet mig var kopplad. Jag fick åka till akuten och fick pencilin samt en stelkrampsspruta. Fick inte belasta foten på 2 dagar. Vem är ansvarig att betala för utgifterna för händelsen som landade på 700kr? Ägaren till hunden eller hundvaktarna som höll i kopplet? Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga om vem som är ansvarig för skadan hunden har orsakat kommer jag att tillämpa Lagen om tillsyn över hundar och katter.

En hund måste hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

En ägare eller innehavare av en hund har så kallat strikt ansvar över hunden. Detta innebär att personen är skyldig att ersätta för skadan som orsakats av en hund oavsett om han eller hon vållat skadan eller inte. Enligt lagens förarbeten kan innehavare innefatta även hunddagis, hundvakter och personer som till exempel lånat hunden för jakt. Detta innebär att det är personen som haft hand om hunden under tillfället, i detta fall hundvakten, som har haft strikt ansvar över hunden och därför måste ersätta skadan(19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97679)