Är hundägaren ansvarig om hunden driver upp vilt på väg?

Hej! En diskussion har uppstått mellan några som utbildar sig till hundtränare, nämligen: Säg att en lös hund springer efter vilt (dvs inte inom ramen för organiserad jakt) och driver upp viltet på en väg. En bil krockar med viltet och blir demolerad. Vem är ansvarig? Strikt hundägaransvar råder, men bilisten har i sin tur ansvar över sin bil.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En grundläggande tanke inom skadeståndsrätten är att den som orsakar en skada ska ersätta den som drabbas. Det stämmer att en hundägare har ett strikt ansvar för sin hund. Med detta menas att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren oavsett om han eller hon varit vållande till skadan eller inte (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Med vållande avses oaktsamhet eller uppsåt. 


Om vi utgår från att alla andra förutsättningar för skadeståndsskyldighet är uppfyllda i ditt exempel (vilket jag återkommer till strax), vore således hundägaren skyldig att ersätta skadorna på bilen. Att bilisten har ansvar över sin egen bil är i princip inte en giltig invändning, om inte denne har varit medvållande till skadan (6 kap 1 § skadeståndslagen). Ett exempel på medvållande vore att en bilist uppenbart hade kunnat undvika att köra på ett hinder, men inte uppmärksammades på detta därför att föraren använde sin telefon.


En förutsättning för skadeståndsansvar är dock att det finns s.k. adekvat kausalitet, vilket i princip innebär att skadan måste vara någorlunda förutsägbar givet omständigheterna i varje enskilt fall. Det var på denna punkt som det brast i ett fall som prövats av Högsta domstolen (NJA 1983 s. 606). En lösspringande hund som var tränad för älgjakt hade följt efter en älg i över 30 minuter, när denna slutligen sprang upp på en väg och orsakade en trafikolycka. Domstolen ansåg inte att man med säkerhet kunde fastslå att hunden varit orsak till att älgen sprang ut på vägen, så det blev inget skadestånd. Bedömningen grundades bl.a. på att hunden var särskilt tränad för att få älgen att ”stanna upp” snarare än att driva den framåt. Det är därför inte omöjligt att en hundägare skulle kunna bli skadeståndsskyldig i den situation du målar upp, även om det antagligen är osannolikt.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000