Är hög frånvaro tillräckligt för att nå framgång i mål om barn?

2019-06-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag och min tidigare sambo har en gemensam son på 11 år som bor hos honom. Jag bor sedan flera år i Norge men har haft umgänge i stort sett varje helg. Det har nu upphört då han ställde krav på umgängestider som inte gick att förena med mina arbetstider. Vår son har hög frånvaro i skolan, ca 35 %, varav en ytterst liten del kan förklaras med sjukdom. Han klarar skolarbetet väldigt bra men jag tycker inte att låta bli att gå till skolan är ok. Fortsätter den höga frånvaron är jag beredd att begära en flytt till mig. Är hög frånvaro tillräckligt som skäl för att tingsrätten ska döma till min fördel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tyvärr går det inte att ge exakt svar på din fråga då det måste göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Personligen är jag dock tveksam till att endast hög frånvaro är tillräckligt för att rycka upp ett barn från dess boende. Domstolarna hänvisar i domar ofta till den s.k. kontinuitetsprincipen. Principen innebär att överflyttning av ett barn till en ny främmande miljö kan vara till skada för barnets utveckling och att barnet därför inte i onödan ska tvingas att flytta. I din sons fall torde det ligga närmre till hands med sociala åtgärder för att minska frånvaron än att flytta honom från hans hemmiljö.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1240)
2019-07-20 Underhållsskyldighet när barnet flyttat hemifrån
2019-07-19 Barnets bästa i frågan om kontakt med vårdnadshavare
2019-07-18 Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?
2019-07-17 Kan min dotters make förhindra en separation?

Alla besvarade frågor (71212)