FrågaPROCESSRÄTTDomstol25/10/2017

Är handlingar hos tingsrätten sekretessbelagda?

Hej! Jag har en fråga om bilagor som har varit med i tingsrätten. Är dessa handlingar är sekretessbelagda eller ej?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en princip som heter offentlighetsprincipen. Principen innebär att handlingar hos myndigheter (d.v.s. även hos tingsrätten) ska vara tillgängliga för allmänheten. Detta innebär att handlingar som är inkomna, upprättade eller förvarade hos t.ex. tingsrätten är offentliga. Att dessa handlingar/bilagor är offentliga innebär att var och en har rätt att få läsa dem och även (mot avgift) få kopior av dem.

Det finns dock undantag från denna princip som kan göra att en handling inte är en allmän eller offentlig handling. En handling hos t.ex. tingsrätten kan omfattas av sekretess, vilket innebär att tingsrätten inte får lämna ut handlingen eller röja den. Sekretess är alltså ett undantag från offentlighetsprincipen.

Det är alltså oftast så att handlingar hos tingsrätten är allmänna handlingar, d.v.s. offentliga för allmänheten. Det finns dock undantag där handlingar hos tingsrätten kan vara sekretessbelagda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo