Är handlingar hos tingsrätten sekretessbelagda?

2017-10-25 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om bilagor som har varit med i tingsrätten. Är dessa handlingar är sekretessbelagda eller ej?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en princip som heter offentlighetsprincipen. Principen innebär att handlingar hos myndigheter (d.v.s. även hos tingsrätten) ska vara tillgängliga för allmänheten. Detta innebär att handlingar som är inkomna, upprättade eller förvarade hos t.ex. tingsrätten är offentliga. Att dessa handlingar/bilagor är offentliga innebär att var och en har rätt att få läsa dem och även (mot avgift) få kopior av dem.

Det finns dock undantag från denna princip som kan göra att en handling inte är en allmän eller offentlig handling. En handling hos t.ex. tingsrätten kan omfattas av sekretess, vilket innebär att tingsrätten inte får lämna ut handlingen eller röja den. Sekretess är alltså ett undantag från offentlighetsprincipen.

Det är alltså oftast så att handlingar hos tingsrätten är allmänna handlingar, d.v.s. offentliga för allmänheten. Det finns dock undantag där handlingar hos tingsrätten kan vara sekretessbelagda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (513)
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål

Alla besvarade frågor (95863)