Är hakkorsflaggan en förbjuden i Sverige?

2021-03-29 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, är hakkorsflaggan förbjuden symbol i Sverige och om inte, i vilka sammanhang kan den vara tillåten då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bära en del symboler i offentliga sammanhang som hakkorsflaggan är straffbart eftersom det kan betraktas som hets mot folkgrupp. Straffbudet rörande hets mot folkgrupp stadgar straff för den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse (16 kap. 8 § brottsbalken) Bestämmelsen innebär en inskränkning i friheten att ge uttryck åt sina åsikter genom (2 kap. 1 § regeringsformen). Att det är fråga om ett undantag från en grundlagsskyddad rättighet ger en särskild anledning till restriktivitet vid tolkningen av bestämmelsen.

Det tidigare kravet att uttalandet gjordes offentligen eller spreds bland allmänheten har tagits bort. Det räcker nu att meddelandet sprids. Syftet med denna utvidgning är att verksamhet av rasistiska organisationer ska förhindras. Gärningen kan bestå i såväl att själv göra uttalandet eller annars framställa meddelandet som att enbart sprida vad man har hört av någon annan. Även åtbörder eller framställning i bild som inte kan anses som skrift utgör "meddelande" enligt bestämmelsen. Så snart mer än ett fåtal människor nås av meddelandet anses det ha spritts. Uppgifter på internet bör innebära att ett meddelande sprids såsom avses i paragrafen. Yttranden inom den helt privata sfären omfattas emellertid inte av bestämmelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (932)
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser

Alla besvarade frågor (91351)