Är gymnasie(fri)skola skyldig att erbjuda lunch till eleverna?

FRÅGA
Hej!På vår gymnasieskola (friskola) har vi en app på telefonen för att beställa den mat vi ska äta under kommande vecka, och idag uppstod en fundering angånde detta. Vi uppmanas självklart att alltid använda denna app och beställa den mat vi vill ha, men om man inte har beställt mat, har då skolan/lärare/övrig personal rätt att neka eleven att äta lunch? Helt enkelt, är vår rätt till lunch reglerad via lag och är det olagligt att neka en elev lunch?Det ska tilläggas att jag inte har varit med om denna situation, men det hade varit intressant att veta hur det står till om den skulle inträffa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För gymnasieskolan finns det ingen skyldighet att erbjuda fri lunch (som det finns i grundskolan). En kommun kan besluta att alla elever, även de på gymnasienivå, ska erbjudas fri lunch. Däremot är friskolor inte bundna av kommunens beslut. Det innebär att även om en kommun beslutar att alla elever ska ha rätt till kostnadsfria måltider i gymnasiet, behöver inte en gymnasiefriskola erbjuda fri mat.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (245)
2019-12-07 Kan det bli några konsekvenser av ett felaktigt beslut av rektor i ett disciplinärende?
2019-12-04 Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?
2019-11-27 Hur mycket mat får ett barn äta i skolan?
2019-11-16 Ansökan till polishögskolan och gallring av påföljdsuppgifter i belastningsregistret

Alla besvarade frågor (75550)