Är generalfullmakt giltig om upprättad före 1 juli 2017 då ny lag trädde i kraft

2017-07-06 i Avtal
FRÅGA
1 juli 2017 trädde ny lag om framtidsfullmakt i kraft. Kan en generalfullmakt skriven före 1 juli efter det datum betraktas som framtidsfullmakt? Märkligt nog påstås en generalfullmakt inte gälla om utfärdaren efter utfärdandet på grund av sjukdom inte längre är rättskapabel.
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Själva syftet med en framtidsfullmakt är att en person som i framtiden kommer att bli oförmögen att ta hand om sig själv säkrar att det finns en fullmaktshavare som kan ingå rättsliga handlingar som behövs för personen ifråga, 1 § Lag (2017:310) om framtidsfullmakter, LF.

Det framgår tydligt av 2 § i samma lag att fullmaktshavaren ska inom ramen för framtidsfullmakten bevaka fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga angelägenheter. Framtidsfullmakten får inte omfatta åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador, sjuktransporter eller hantering av avlidna, 2 § 2 st LF och 2 kap 1 § 1 st Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Överförmyndare kan förklara en framtidsfullmakt ogiltig om fullmaktshavaren har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse, 26 § LF.

Sammanfattningsvis innebär de nya bestämmelserna att såvida er framtidsfullmakt inte omfattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador, sjuktransporter eller hantering av avlidna, eller vissa tandläkaråtgärder, så är framtidsfullmakten lika giltig som den var innan den 1 juli 2017. Det vill säga såvida inte Överförmyndarnämnden bestämmer sig för att förklara den obrukbar för fullmaktshavaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1518)
2021-07-31 Vad gäller vid muntliga avtal?
2021-07-31 Droppshipping och avtal
2021-07-31 Avtal för inneboende
2021-07-31 Måste räntan betalas trots att ingen räkning inkommit?

Alla besvarade frågor (94603)