Är gåvor skattefria och får man betala lån innan man betalar skatt vid försäljning av bostadsrätt?

Hej! Min son ska sälja sin bostadsrätt som han fått från mig för länge sedan. På den lägenheten finns en skuld till min far på ca 200.000 som han tog över. Lägenheten är värderad till 1,4 miljoner. Måste min son beskatta pengarna först innan han ger tillbaka lånet? Och om han vill ge en gåva till sin farfar,som tack för hjälpen, exempelvis 100.000 kr utöver lånet måste den gåvan beskattas? Jag har själv ådragit mig en hel del skulder och kan därmed inte själv medverka på något sätt.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din son ska sälja sin bostadsrätt och sedan betala tillbaka ett lån till din far för pengarna. Jag uppfattar det som att skulden till din far härör från att han lånat ut pengar för att din son eller du skulle förvärva lägenheten.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra översiktligt för hur man beräknar överskott vid försäljning av bostadsrätt samt om det utgår skatt vid gåva.

Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL).

Får man betala lån innan man betalar skatt vid försäljning av bostadsrätt?

En bostadsrätt utgör lös egendom och beskattas enligt följande. Inledningsvis utgår beräkningen från försäljningspriset. Därefter ska subtraherar du anskaffningskostnaden (44 kap. 13 § IL) , dvs den summa du betalt för bostadsrätten. Lån är inte avdragsgilla, däremot kan du göra avdrag för eventuella räntebetalningar. Sedan får du även göra avdrag för insatser till föreningen som överstiger 3000 kr som varit ägnat till ny-, ombyggnation- och renovering av bostadsrätten eller bostadsrättsfastigheten (46 kap. 7 §§ IL). Du får även subtrahera belopp över 5000 kr som utgör utgifter för förbättringsåtgärder av bostadsrätten (46 kap. 8-10 §§ IL).

Det kvarvarande beloppet ska sedan 22/30 delar av det beloppet (46 kap. 18 § IL) beskattas med 30 % (65 kap. 7 § IL).

Ovan ska inte uppfattas som en uttömmande redogörelse av din skattesituation. För en utförlig redogörelse för din skatteberäkning hänvisar jag dig till skatteverket.

Din son måste betala skatt på pengarna innan han betalar tillbaka lånet. Det är den summan som blir över efter att lån och skatt betalats som är din vinst.

Behöver din son betala skatt på gåva?

Gåvor är skattefria i Sverige sedan 1 januari 2005.

Slutsats

Din son kommer behöva beskatta det belopp som blir över efter att avdrag gjorts för anskaffningsbeloppet och eventuella förbättringsutgifter till lägenheten alternativt bostadsrättsföreningen. De pengarna som blir över efter skatt får användas till att betala din far. Gåvor är skattefria.

Om du önskar en fördjupad utredning av ditt ärende är du välkommen att boka en tid med oss via denna länken:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo