Är gåvan förskott på arv?

Jag har fått en gåva för 20 år sedan. I gåvobrev står det att gåvan inte är förskott av arv. Är det rimligt att gåvan ändå räknas som arv och laglotten kränks?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en förälder har gett en gåva till ett av sina barn räknas det som förskott på arv, om det inte tydligt framgår att gåvan inte ska vara det (6 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom att det i gåvobrevet är angett att gåvan inte ska vara förskott på arv ska den heller inte beaktas vid arvskiftet.

Om det är så att den avlidne gett bort egendom på sin dödsbädd med syftet att reglera arvet efter sig kan gåvan vara att jämställa med testamente. Det är i så fall möjligt att klandra (7 kap. 4 § ärvdabalken). Här är det emellertid länge sedan gåvotillfället så det är inte troligt att det kan ses som det, om det inte skulle vara egendom som gåvogivaren har kunnat nyttja fram till sin död.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning