Är gåvan att likställa med testamente?

2018-10-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag frågar på min pappas vägnar och har där med inte all fakta. Farmor ärvde en gård från sin man som inte är far till hennes 3 barn. För ca 2,5 år sedan gav Farmor gården till en av sina döttrar. Ingen av de två andra barnen fick någon kompensation. Tydligen skulle gården ses som gåva och inte som ett förskott på arvet. Det ska även finnas papper som styrker detta. Gåvan hölls hemlig för syskonen, som först långt senare, via omvägar, fick reda på gåvan. Idag är det svårt att prata med Farmor pga stroke och annan sjukdom. För några veckor sedan misstänkte man att Farmor skulle gå bort. Ca en vecka senare fanns gården till salu med ett utgångsbud på 3,8 miljoner. Enligt tidigare erfarenhet kan dottern sett till att fått gården som gåva för att slippa dela med sig med sina 2 andra syskon. Min fråga är: Går det att ge bort en sån stor gåva utan kompensation till övriga syskon? Eller ska detta ändå justeras vid arvsdelning? Mvh dottern
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Lagen som blir användbar i ditt fall är Ärvdabalken (ÄB) då den innehåller reglerna om arv.

Är gården gåva eller förskott på arv?

Du skriver att farmorn gav en gård till ett av sina barn. Huvudregeln är att större gåvor ska ses som förskott på arv. Men eftersom farmorn skrev att gåvan inte ska ses som förskott på arv så gäller det och gården förblir en gåva som inte ska kompenseras för vid arvet, 6 kap. 1 § ÄB.


Kan gåvan likställas med testamente?

Om gåvan kan likställas med testamente så kommer gården eller värdet av den föras tillbaka till arvet och delas mellan syskonen. Detta händer dock inte automatiskt, utan det är nåt som måste krävas i domstol inom 1 år från att bouppteckningen är färdig, 7 kap. 4 § ÄB. Vid bedömningen av om gåvan kan likställas med testamente är det några saker som ska bedömas:

- Kränker gåvan de andra syskonens laglott?

Alla barnen har rätt till sin laglott. Hela arvet kallas arvslotten, laglotten är hälften av hela arvet, 7 kap. 1 § ÄB. De tre syskonen ska därför minst ha 50 % av sin mammas tillgångar och ca 16 % var. Om gårdens värde är mer än hälften av alla tillgångar så kränks två syskons laglott. Om gårdens värde är mindre ex. 40 % av alla tillgångar så kommer laglotterna inte kränkas.

- Nytta av gåvan fram till döden

Ifall givaren ger bort en gåva för "syns skull" men fortsätter nyttja den så talar det för att gåvan är att likställa med testamente. Exempel, A har en lägenhet som denne ger i gåva till B men fortsätter bo där fram till sin död. Då är gåvan att likställa med testamente eftersom den syftar till att ordna givarens egendom efter dennes död. I din fråga kan jag inte utläsa om farmorn fortfarande nyttjar gården eller om den enbart används av dottern. Men eftersom gåvan lyckades hållas hemlig tolkar jag det som att farmorn möjligen fortfarande kan ha ägt den.

- Tiden mellan gåvan och givarens död

Ytterligare en aspekt som vägs in vid bedömningen om gåvan kan likställas med testamente är tiden mellan att gåvan ges och givarens död. Exempelvis är gåvor som ges på dödsbädden att likställa som testamente. Men var gränsen går för tillräckligt lång tid bedöms utifrån varje enskilt fall. Aspekter som givarens hälsa och beräknade livslängd vägs in.

Sammantaget blir det svårt att göra en helhetsbedömning om gåvan är att likställa med testamente utifrån omständigheterna i frågan. Jag råder dig därför att söka vidare rådgivning från Lawlines kompetenta juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Nora Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll