Är gåva till omyndig fullbordad?

2020-10-23 i Barnrätt
FRÅGA
Min mans dotter 17 år väljer att inte bo hos oss mer. Hon har valt att bo heltid hos sin mamma sedan 8 månader tillbaka. Kläder böcker och en dator jag köpt finns kvar här. Räknas dessa som hennes egendom fortfarande? Jag anser att datorn står på mig, jag har betalat för den och den är försäkrad här samt att hon ej är myndig, då äger väl jag den ännu och kan således behålla den för syskonens bruk? Eller tänker jag fel här?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barns äganderätt

Din mans dotter är 17, och är alltså omyndig. För den som är omyndig finns det begränsningar i rätten att råda över sin egendom (9 kap. 1 § föräldrabalken). Även omyndiga har dock rättskapacitet och kan äga saker, t.ex. som de fått i gåva.

Vad krävs för en giltig gåva?

För att en gåva ska vara fullbordad krävs det tradition, alltså att gåvan övergått från dig till din mans dotter (2 § gåvolagen). Om gåvan inte är fullbordad har äganderätten inte gått över från dig till din mans dotter. I fallet NJA 1962 s. 669 ansåg Högsta domstolen att tradition inte hade skett när gåvan fanns i ett rum gåvogivaren hade tillgång till. Dina gåvor till din mans dotter har alltså sannolikt inte fullbordats.

Sammanfattningsvis bör du fortfarande vara ägare till datorn du har köpt, då den inte kommit i din mans dotters besittning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?