Är gåva till icke-bröstarvinge att ses som förskott på arv?

Om en förälder skänker 10% av sin lön i säg 50 år till ett religiöst samfund t.ex Jehovas och

testamenterar resterande nästan tomma bo till samma samfund. Kan bröstarvingen då hävda att gåvorna är förtida arv arv och att hälften av summan bör tillfalla denne?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att gåvor som man under sin livstid ger bort till bröstarvingar är att ses som förskott på arv såvida inget annat har sagts eller skrivits. Motsatsvis är huvudregeln att gåvor som man under sin livstid ger bort till icke-bröstarvingar inte är förskott på arv såvida inget annat har sagts eller skrivits. I ditt fall är det religiösa samfundet inte en bröstarvinge till din förälder, vilket innebär att det inte ska ses som förskott på arv enligt huvudregeln.

Du är bröstarvinge till din förälder och har alltid rätt till laglotten. Detta sker dock inte automatiskt, utan det kräver att du påkallar jämkning av din förälders testamente. Detta har du sex månader på dig att göra från och med tidpunkten då du blivit delgiven testamentet. Jämkningen kan antingen ske genom att du riktar ditt anspråk direkt mot testamentstagaren (det religiösa samfundet) eller att du väcker talan mot de. Det mest praktiska brukar vara att framställa laglottsanspråket i samband med ett bouppteckningssammanträde där man då antecknar anspråket i bouppteckningen. Det är tillräckligt att du begär jämkningen för att du ska tilldelas laglotten, och någon särskilt prövning av ditt anspråk sker därför inte.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka tills oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de KeiserRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000