Är gåva till icke-bröstarvinge att ses som förskott på arv?

2017-03-08 i Laglott
FRÅGA
Om en förälder skänker 10% av sin lön i säg 50 år till ett religiöst samfund t.ex Jehovas ochtestamenterar resterande nästan tomma bo till samma samfund. Kan bröstarvingen då hävda att gåvorna är förtida arv arv och att hälften av summan bör tillfalla denne?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att gåvor som man under sin livstid ger bort till bröstarvingar är att ses som förskott på arv såvida inget annat har sagts eller skrivits. Motsatsvis är huvudregeln att gåvor som man under sin livstid ger bort till icke-bröstarvingar inte är förskott på arv såvida inget annat har sagts eller skrivits. I ditt fall är det religiösa samfundet inte en bröstarvinge till din förälder, vilket innebär att det inte ska ses som förskott på arv enligt huvudregeln.

Du är bröstarvinge till din förälder och har alltid rätt till laglotten. Detta sker dock inte automatiskt, utan det kräver att du påkallar jämkning av din förälders testamente. Detta har du sex månader på dig att göra från och med tidpunkten då du blivit delgiven testamentet. Jämkningen kan antingen ske genom att du riktar ditt anspråk direkt mot testamentstagaren (det religiösa samfundet) eller att du väcker talan mot de. Det mest praktiska brukar vara att framställa laglottsanspråket i samband med ett bouppteckningssammanträde där man då antecknar anspråket i bouppteckningen. Det är tillräckligt att du begär jämkningen för att du ska tilldelas laglotten, och någon särskilt prövning av ditt anspråk sker därför inte.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka tills oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95746)