Är gåva till barnbarn att se som förskott på arv?

2020-05-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Ska ett gåvobrev till barnbarn räknas som förskott på arv? Det är ju inte bröstarvinge.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att bröstarvingar är den första arvsklassen och ska därmed ärva först. I händelse av att en bröstarvinge är avliden träder deras barn i dess ställe. (2 kap. 1 § ÄB) När en bröstarvinge får en gåva av sin förälder finns det en presumtion om att detta är förskott på arv. Huvudregeln är således att en gåva från förälder till barn under förälderns livstid är att betrakta som ett förskott på arvet. För barnbarn gäller däremot inte att en gåva som ges under mor-eller farföräldrars livstid är att betrakta som ett förskott på arv, detta förutsatt att barnbarnets förälder är vid liv vid tidpunkten för gåvan. Barnbarn betraktas inte som bröstarvingar i detta sammanhang och således är inte en gåva från far- eller morföräldrar att anse som förskott på arv, om inte detta är föreskrivet i villkoret för gåvan. (6 kap. 1 § ÄB)

Sammanfattning

En gåva till ett barnbarn medan barnbarnets förälder lever är inte att anse som förskott på arv för barnbarnet.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1177)
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?

Alla besvarade frågor (88099)