Är gåva till barnbarn att se som förskott på arv?

Ska ett gåvobrev till barnbarn räknas som förskott på arv? Det är ju inte bröstarvinge.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att bröstarvingar är den första arvsklassen och ska därmed ärva först. I händelse av att en bröstarvinge är avliden träder deras barn i dess ställe. (2 kap. 1 § ÄB) När en bröstarvinge får en gåva av sin förälder finns det en presumtion om att detta är förskott på arv. Huvudregeln är således att en gåva från förälder till barn under förälderns livstid är att betrakta som ett förskott på arvet. För barnbarn gäller däremot inte att en gåva som ges under mor-eller farföräldrars livstid är att betrakta som ett förskott på arv, detta förutsatt att barnbarnets förälder är vid liv vid tidpunkten för gåvan. Barnbarn betraktas inte som bröstarvingar i detta sammanhang och således är inte en gåva från far- eller morföräldrar att anse som förskott på arv, om inte detta är föreskrivet i villkoret för gåvan. (6 kap. 1 § ÄB)

Sammanfattning

En gåva till ett barnbarn medan barnbarnets förälder lever är inte att anse som förskott på arv för barnbarnet.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”