Är gamla tentor offentliga allmänna handlingar?

Hej!

Är institutioner på högskolor och universitet skyldiga att lämna ut gamla givna tentor enligt offentlighetsprincipen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För att man ska ha rätt att få ut en handling enligt TF och OSL så krävs det dels att det kan klassas som en allmän handling enligt TF andra kapitel, och dels att handlingen är offentlig - alltså att den inte skyddas av sekretess. Universitetet/högskolan omfattas av regleringen om det rör sig om en statlig/kommunal verksamhet (klassas som "myndighet") eller om den räknas upp i bilagan till OSL, t.ex. så räknas Chalmers upp där (bilagan finner du längst bak i lagen).

Allmän handling

För att det ska röra sig om en allmän handling enligt TF så måste det dels klassas som en allmän handling enligt 2 kap. 3 § TF och dels uppfylla kraven på att vara antingen inkommen till eller upprättats hos myndigheten enligt 2 kap. 6-7 §§ TF. Nu vet inte jag vad för format den här tentan finns i (skriftlig eller digital), men bör oavsett anses utgöra en handling enligt 2 kap. 3 TF. Om den då dessutom förvaras hos myndigheten och det rör sig om en gammal tenta (där rättning osv redan är klart) så bör det röra sig om en allmän handling enligt 2 kap. 3 § och 7 § TF.

Sekretess

Även om handlingen är allmän så kan den skyddas av sekretess vilket isåfall gör att den inte är offentlig och rätten att få ut handlingen kan isåfall begränsas på olika sätt. Nu rör det sig om en tenta, vilket skulle kunna aktualisera sekretessbestämmelsen i 17 kap. 4 § OSL, som stadgar att uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov omfattas av sekretess om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Vad som menas med detta är generellt sett s.k. standardiserade prov, alltså där samma frågor återanvänds, då man menar att syftet motverkas om det genom att begära ut gamla prov går att ta reda på vilka frågor som kommer komma på provet.

Svaret på din fråga blir därmed att eftersom att handlingen är allmän så är huvudregeln att det finns en skyldighet för skolan att lämna ut den, men beroende på vad det rör sig om för slags tenta (om frågorna återanvänds) så kan det vara så att den skyddas av sekretess och då gäller inte längre huvudregeln.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”