FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt26/11/2018

Är frun försörjningsskyldig trots att mannen har anknytning till barnen?

Hej!

Om en pappa har fått uppehållstillstånd genom ansökan om anhöriginvandring genom sin fru, måste kvinnan då försörja honom. Anknytningen till de fem barnen är väl lika viktig. Kvinnan och barnen har haft uppehållstillstånd i mer än fyra år. Varför får de inte bostadsbidrag efter att pappan har kommit? Pappan har ingen inkomst.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anknytningsansökan via giftermål
Om jag tolkar din fråga rätt så är de gifta och har sökt uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om de ansökt om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (frun) kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att frun kan försörja både sig själv och sin man, samt att hon har en bostad som är tillräckligt stor för dem båda två så att standarden uppfylls. Eftersom de har barn är det viktigt att hon även kan försörja barnen samt har en tillräckligt stor bostad så det räcker för hela familjen.

Jag vet inte exakt när han fick sitt uppehållstillstånd eftersom du inte nämner det, men om han har fått uppehållstillstånd under perioden 20 juli 2016-19 juli 2019 är alltså begränsningslagen tillämplig som nämnt ovanför. Detta betyder alltså att frun ska försörja honom. Detta är då en bedömning som migrationsverket redan har gjort och eftersom uppehållstillståndet blivit beviljat har de redan gjort bedömningen att hon kan försörja honom. Om han har fått ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin fru under nämnda period är frun alltså försörjningsskyldig. Anknytningen till barnen är också viktig men eftersom han har beviljats anknytning till sin fru (och inte till sina barn) blir hon alltså försörjningsskyldig i denna situationen.

Varför de inte får bostadsbidrag är inte något jag kan svara på. Ring försäkringskassan och fråga, då det är dem som beslutar om bostadsbidrag.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Caroline LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?