Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?

Hej! jag undrar vad som gäller hos frisörer. Måste de ha en tydlig prislista? Min frisör har inte ngn och jag har efterlyst en sådan men frisören svara att det har dom inte. Känns som att det är godtyckligt ibland vad som betalas.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Prissättning av tjänster regleras dels i konsumenttjänstlagen (KtjL) och dels i prisinformationslagen.

Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?

Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda tjänster (6 § prisinformationslagen). Prisinformation om bestämda tjänster ska lämnas genom uppgift om priset (7 § andra stycket prisinformationslagen). En bestämd tjänst kan till exempel vara frisörtjänster.

Det är dock förekommande att priset för en tjänst inte kan bestämmas förrän näringsidkaren och konsumenten har kommit överens om vad som ska utföras. Det är också vanligt att det inte är möjligt att fastställa ett pris i förväg, det kan till exempel handla om diverse moment i en frisörtjänst. Näringsidkaren är dock skyldig att ange hur priset räknas ut (7 § tredje stycket prisinformationslagen).

Hur ska priset beräknas?

Om parterna inte har kommit överens om ett pris ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid den tidpunkt som avtalet ingicks samt omständigheter i övrigt (36 § första stycket KtjL). I det fall inget har avtalats och näringsidkaren lämnar ett ungefärligt pris får priset inte överskridas med mer än 15 procent (36 § andra stycket KtjL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo