Är försök till stöld straffbart?

FRÅGA
Vad händer om man försöker ta något ur en butik men ställer tillbaka det för en butikskontrollant såg händelsen alt är det straffbart?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på hur mycket saken är värd. Vid butiksstölder går gränsen mellan ringa stöld och stöld vid 1 250 kr. Försök till ringa stöld är inte brottsligt (8 kap. 12 § brottsbalken, BrB). Om man försöker ta något som är värt mindre än 1 250 kr, men inte lyckas, så kan man alltså inte straffas.

Försök till stöld (saken är värd minst 1 250 kr) är brottsligt enligt 8 kap. 1 § och 23 kap. 1 § BrB. För att dömas för försök till stöld så krävs det att man påbörjat utförandet av stölden. Med detta menas att man till exempel har tagit upp en vara och börjat gå mot butikens utgång. Brottet har inte påbörjats om man bara har tagit upp saken. Det krävs också att det funnits fara för att stölden skulle fullbordas, eller att den faran var utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Det ska alltså ha funnits en verklig risk att personen skulle lyckas ta sig ut från butiken utan att betala för varan. Slutligen krävs det att personen hade uppsåt att fullborda stölden, det vill säga att personens avsikt var att ta sig ut från butiken utan att betala för varan. Om försöket har avbrutits av en butikskontrollant så kan det bli svårt att bevisa uppsåt. Det är upp till en åklagare att bevisa att personens avsikt var att fullborda stölden.

Svaret på din fråga beror alltså på hur omständigheterna var i det enskilda fallet. Det är slutligen upp till en domstol att bedöma om kraven för försök till stöld är uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93108)