Är försäljning av fastighet till underpris förskott på arv?

Hej! Min pappa sålde sitt hus på Smögen till min bror. De kom överens om en summa efter taxering och lån. Jag fick en mycket lite kompensation 85 000kr som de lurade av mig genom att få mig att ta emot en bil istället. Enligt en vän kan man när min pappa går bort göra en kompensation för detta. Jag fick aldrig tillfälle att tillkalla mäklare och ställdes inför faktum att huset var sålt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kompensation som din vän pratar om har troligtvis att göra med det som kallas förskott på arv.

Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken(ÄB) föreligger en presumtion för att gåvor som en arvlåtare under sin livstid har gett en bröstarvingen är att anse som förskott på arv. Det gäller om inget annat har föreskrivits eller måste ha avsetts med hänsyn till omständigheterna. Bröstarvingar är de avkomlingar som står närmast i ledet att ta arv från arvlåtaren, alltså arvlåtarens barn och således du och din bror.

Detta gäller inte bara rena gåvor utan här kan även köp med benefika inslag falla in under gåvor, såsom köp till underpris. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och den faktiska köpeskillingen ska då avräknas/dras av från din brors arv och således kan man säga att det jämnas ut.

Eventuella värdeökningar på fastigheten ska enligt 6 kap 3 § ÄB däremot tillfalla din bror och ses alltså inte som förskott på arv.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”