Är förköpsrätt till fastighet giltig?

FRÅGA
HejMin mor har i samband med ett skriftligt avtal om hyra av sommarbostad i 15 år även muntligen blivit lovad flrköpsrätt av bostaden om och när den ska säljas.Jag vet att köp av fast egendom inte får avtalas annat än skriftligt men detta är löftet om köp, dvs förköpsrätten. Går det att avtala muntligen?Det var fyra personer (utanför familjen) med vid tillfället och minst en av dessa, ev alla, kan styrka uppgifterna om det muntliga löftet. Vore ytterst tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är tyvärr så att ett löfte om att sälja en fastighet inte är bindande. Inte ens om löftet är skriftligt är det bindande, med vissa undantag. Det framgår inte av det kapitel i jordabalken (1970:994) som reglerar fastighetsköp, utan istället av olika domar från Högsta domstolen. Några exempel på fall där regeln framgår är NJA 1984 s. 673, NJA 1987 s. 726 och NJA 1990 s. 18. Det finns några undantag från regeln, men de är nog inte relevanta för ditt fall eftersom de främst har med uppdragsförhållanden, gåvor eller familj att göra. Om du vill läsa vidare finns det dock en kort presentation av de huvudsakliga undantagen – med vidarehänvisningar – i rättsfallet NJA 2002 s. 467.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med förköpsrätt till fastighet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (262)
2020-11-03 Kan en maka sälja sin mans fastighet till mannens barn?
2020-10-24 Uppsägning av hyresavtal enligt privatuthyrningslagen
2020-10-10 lagfartsansökan har blivit nekad och min före detta make har inte godkänt köpet, vad kan jag göra?
2020-10-04 Vad ingår vid köp av fast egendom?

Alla besvarade frågor (86476)