Är förköpsklausuler bindande vid köp av fast egendom?

2019-09-24 i Köpavtal
FRÅGA
Får en kommun som säljer en fastighet skriva in i köpekontraktet att de för all framtid ska ha förköpsrätt för denna fastighet vid en försäljning. Är det möjligt att avtala något sådant i ett köpekontrakt när lagen om förköpsrätt är borttagen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En förköpsrätt är en klausul som innebär att en person har rätt att köpa viss egendom före alla andra vid en eventuell försäljning. Den som ska sälja egendomen måste alltså erbjuda personen med förköpsrätt att köpa den först, innan hen kan sälja egendomen till någon annan.

I ditt fall rör det sig om en kommun som vill ta in en klausul om förköpsrätt vid en försäljning av fastighet. När det gäller förköpsklausuler vid försäljning av fast egendom (fastigheter) har det i praxis ansetts att de inte är bindande, se till exempel NJA 1994 s. 69 och NJA 1993 s.468. Detta hänger samman med de formkrav som ställs på en fastighetsöverlåtelse (se vidare 4 kap. 1 § jordabalken).

Det har emellertid i praxis ansetts okej att ha med en förköpsklausul vid vissa typer av gåva, men då du säger att det här rör sig om en försäljning blir det inte aktuellt i ditt fall.

Svaret blir sammanfattningsvis att rådande rättsläge tyder på att förköpsklausulen som kommunen tagit in i köpekontraktet inte är bindande för en eventuell köpare.

Om du skulle vilja ha hjälp av en av våra verksamma jurister med att exempelvis upprätta ett köpekontrakt kan du få det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (166)
2019-11-11 Är scannat avtal om bostadsrättsförsäljning giltigt?
2019-11-04 Skriftligt köpekontrakt krävs vid köp av fastighet
2019-09-30 ​​Vad ska jag tänka på när jag säljer halva huset till min sambo?​​​
2019-09-24 Hur länge får ett fastighetsköp vara villkorat?

Alla besvarade frågor (74621)