Är förbehållsbeloppet vid min löneutmätning rimligt?

Jag undrar om det är rimligt att min sambo ska försörja mig under tiden jag har utmätning. Då min sambo har en god inkomst och med hans inkomst så har kfm beräknat mitt förbehållsbelopo 2134kr i månaden kfm drar 18300kr av min lön. Vi har en hyra på 8000 och maten är mellan 2500-3000. Med det förbehålksbeloppet klarar jag av att betala mina egna räkningar och därefter har jag 124kr kvar. Jag har inte råd med halva hyran till varken mat eller hyra, är detta verkligen rimligt? De har räknat med i min sambos lön även en tillfällig övertidsersättning vilket inte infaller varje månad utan sker sporadiskt. Men oavsett vad ska jag inte få behålla så pass mkt så att jag kan betala en del av hyra och mat ?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om Kronofogdemyndigheten (KFM) verkligen får ta ett så stort belopp från dig när det medför att du inte kan betala halva hyran och matkostnaden då. Jag förstår det även som att du undrar om de beräknat och bedömt rätt när sambons endast tillfälligt sporadiskt utbetalda övertidsersättning räknats med i hans inkomst, och om det går att göra någonting åt detta. Jag kommer också lite kort att ta upp försörjningsplikt inom samboförhållanden.


Om försörjningsplikt inom samboförhållanden

Precis som du angett vill Kronofogdemyndigheten (KFM) även veta vad din sambos inkomst är. Det finns ingen lagstadgad försörjningsplikt enligt sambolagen, som det finns i äktenskapsbalken för gifta par. Sambos måste alltså inte enligt lag försörja varandra.

Däremot finns vissa situationer då staten ändå verkar ha gjort ställningstagandet, på ett något outtalat sätt, att en sambo ska stötta den andra ekonomiskt. Ett sådant exempel är vid utmätning, eftersom KFM då tar reda på vad ens sambo tjänar. Detta gör de för att göra en bedömning av hur stor del av din lön som går att utmäta och samtidigt se till att du kan klara dig, med en kombination av eget förbehållsbelopp och sambons stöttning.


Vad förbehållsbeloppet består av

Förbehållsbeloppet består dels av boendekostnaden och dels ett normalbelopp som ska täcka rimliga levnadskostnader. På KFM:s hemsida finns en lista med angivna normalbelopp för personer 2018. Läs mer om det här.

Ditt förbehållsbelopp låter väldigt lågt, eftersom det till och med är lägre än normalbeloppet som ju bara är en del av förbehållsbeloppet. Även om KFM har beräknat att din sambo ska stötta dig ekonomiskt till viss del så är det förstås inte omöjligt att ett missförstånd har skett, eller att en felberäkning ha gjorts.


Viktigt att inkomma med rätt uppgifter och att informera KFM om ändrade ekonomiska förhållanden

Inför löneutmätningen ombads du att inkomma med uppgifter om din ekonomi. Det är väldigt viktigt att fylla i samtliga fält och vara noggrann med alla siffror och belopp, eftersom det annars finns en risk att för stor del av din lön utmäts. Om det är så att du av misstag fyllt i något felaktigt, eller om dina ekonomiska förhållanden har ändrats på något sätt är det viktigt att kontakta KFM och informera dem om detta. På KFM:s hemsida går det att läsa mer om här.


Sammanfattning och råd

Som utgångspunkt finns ingen försörjningsplikt inom samboförhållanden, eftersom det inte finns någon sådan stadgad i sambolagen. Utmätning är dock ett exempel på en situation där sambon förutsätts stötta ekonomiskt till viss del.

Vid utmätning beräknas ett förbehållsbelopp som är det belopp som personen behöver för att kunna försörja sig. Förbehållsbeloppet består av dels boendekostnad och dels ett normalbelopp som ska täcka saker som mat, kläder, hygien och annat. Ditt förbehållsbelopp låter väldigt lågt, även om jag saknar kännedom om samtliga omständigheter i ditt fall för att med säkerhet kunna säga att ett fel har begåtts från KFM:s sida.

Jag rekommenderar att du kontaktar KFM och begär rättelse/omprövning av beloppet för löneutmätningen. Ange då dina kostnader varje månad och vad du får över efter att de har betalats. Ange också att din sambos inkomst kan ha felaktigt bedömts som högre med anledning av övertidsersättningen. Redogör helt enkelt för samtliga omständigheter en gång till men tryck särskilt på varför du tror att ett fel/misstag har begåtts. Här hittar du KFM:s kontaktuppgifter. Jag hoppas att det ordnar sig.


Med vänlig hälsning,

Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000