Är förälder skyldig att betala resor till förälder med umgängesrätt?

2019-03-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Om förälder A väljer att flytta 40 mil bort ifrån sitt barn & väljer att träffa barnet varannan helg. Är förälder B skyldig att stå för halva kostnaderna för exempelvis drivmedel för att barnet ska kunna ha umgänge med förälder A?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrars umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Jag tolkar det som att barnet bor mestadels hos förälder B och att förälder A därför har umgängesrätt till barnet, alltså har rätt till umgänge med barnet (6 kap 15 § FB).

Om förälder A med umgängesrätt bor långt bort är det främst den föräldern som får stå för kostnaderna gällande resor. Förälder B, som barnet bor med ska dock ta del i kostnaderna för resor i samband med umgänge med förälder A, om kostnaderna är betydliga. Fördelningen av sådana kostnader sker med hänsyn till bland annat föräldrarnas ekonomiska förmåga (6 kap 15 b § FB).

Sammanfattning

Förälder B kan därför bli skyldig att stå för en del av kostnaden, hur stor beror dock på ekonomiska omständigheter hos föräldrarna. En kan vända sig till domstol för att få resekostnaderna prövade.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1263)
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?
2019-08-14 Vad har barn för rätt till umgänge med andra än föräldrar?
2019-08-06 Måste jag låta mitt barn åka med den andra föräldern utomlands?
2019-08-01 Har jag rätt att neka den andre vårdnadshavaren barnets pass?

Alla besvarade frågor (72088)