Är förälder skyldig att betala resor till förälder med umgängesrätt?

2019-03-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Om förälder A väljer att flytta 40 mil bort ifrån sitt barn & väljer att träffa barnet varannan helg. Är förälder B skyldig att stå för halva kostnaderna för exempelvis drivmedel för att barnet ska kunna ha umgänge med förälder A?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrars umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Jag tolkar det som att barnet bor mestadels hos förälder B och att förälder A därför har umgängesrätt till barnet, alltså har rätt till umgänge med barnet (6 kap 15 § FB).

Om förälder A med umgängesrätt bor långt bort är det främst den föräldern som får stå för kostnaderna gällande resor. Förälder B, som barnet bor med ska dock ta del i kostnaderna för resor i samband med umgänge med förälder A, om kostnaderna är betydliga. Fördelningen av sådana kostnader sker med hänsyn till bland annat föräldrarnas ekonomiska förmåga (6 kap 15 b § FB).

Sammanfattning

Förälder B kan därför bli skyldig att stå för en del av kostnaden, hur stor beror dock på ekonomiska omständigheter hos föräldrarna. En kan vända sig till domstol för att få resekostnaderna prövade.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73801)