Är folkbokföringsuppgifter offentliga?

FRÅGA
En privatperson har tagit ut mina uppgifter via skatteverkets navet. Hur kom denne över mina uppgifter? Samt mina barns fullständiga personnummer!!!Är detta lagligt? Eller bör jag anmäla detta?Kan vem som helst få utskrivet personuppgifter, bara sådär?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteverket har en folkbokföringsdatabas som innehåller uppgifter om bland annat namn, personnummer och folkbokföringsadress. De flesta uppgifterna i databasen är offentliga. Det betyder att vem som helst kan begära ut uppgifterna från Skatteverket och ta del av dem. Detta följer av offentlighetsprincipen som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).

Huvudregeln är alltså att alla uppgifter i databasen är offentliga. Utgångspunkten är att de ska lämnas ut om någon begär det. Vissa känsliga uppgifter i databasen kan däremot omfattas av sekretess (22 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen, OSL). Om man har skyddad folkbokföring så gäller sekretess (22 kap. 2 § OSL).

Svar: En privatperson kan alltså få ut dina folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?