Är fastighetsköpet till underpris ett förskott på arv?

2020-06-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Min syster köpte min pappas holme lite före pappa dog. Direkt efter köpet sålde hon en del av holmen och fick då lika mycket pengar som hon betalade för hela holmen vid köpet. Hur inverkar detta på våra respektive arvsdelar. Jag blev aldrig tillfrågad om jag ville köpa holmen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Din fråga rör dels hur en förälders gåva till ett barn påverkar det andra barnets arvslott och dels om fastighetsöverlåtelsen räknas som en gåva.

Barnets arvsrätt:

Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente.

Gåvor från föräldrar:

Om ett barn får en gåva av en förälder är huvudregeln att gåvan ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Gåvan kommer alltså att minska barnets arvslott (6 kap 3 § ÄB). Undantaget från huvudregeln är att personliga presenter, som exempelvis gåvor i samband med födelsedag och jul, och levnadskostnader inte räknas som förskott på arv (6 kap 2 § ÄB). Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som gett gåvan ska fördelas.

För att det ska bli lite lättare att förstå tänkte jag ge ett exempel:

En mamma har två barn, barn A och barn B, och saknar testamente och lämnar kvar 400 000 kr i kvarlåtenskap, alltså den egendomsmassa som ska fördelas mellan arvingarna. Barn A får 100 000 kr under mammans livstid medan barn B inte får några pengar i gåva. Värdet av gåvan vid gåvotillfället kommer att tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap, alltså 400 000 + 100 000 = 500 000 kr. Barnen har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen, alltså 250 000 kr var i arvslott. Då barn A redan har fått en gåva, som enligt huvudregeln räknas som förskott på arv, kommer detta förskott at avräknas från dennes arvslott, 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Barn B har däremot inte fått något förskott på arv och har därför rätt till sina 250 000 kr. Mammans kvarlåtenskap på 400 000 kommer alltså att fördelas så att barn A får 150 000 kr och barn B får 250 000 kr (150 000 + 250 000 = 400 000)

(Uträkning enligt 6 kap 5 §)

Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får övriga barn nöja sig med att dela på det som finns i boet. Gåvotagaren har ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut (6 kap 4 § ÄB).

Kan en försäljning till underpris räknas som gåva:

Försäljning av egendom till underpris kan räknas som förskott på arv. Om en förälder säljer sin egendom till underpris till sitt barn kan det vara fråga om en gåva som räknas som förskott på arv. För att avgöra om en överlåtelse av en fastighet ska räknas som köp eller gåva används huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att om huset säljs för mindre än sitt taxeringsvärde ses det som en gåva och annars som ett köp. Om överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen kan ses som en gåva måste man även undersöka om de övriga gåvokraven är uppfyllda, alltså att det har skett en frivillig förmögenhetsöverföring och det ska finnas en gåvoavsikt hos gåvogivaren, alltså att din pappa asvåg att gynna din syster ekonomiskt. De två första rekvisiten är troligen uppfyllda och avgörande blir då oftast fråga om det finns en gåvoavsikt.

.

Reglera förskott på arv i gåvobrevet:

Vet man inte om hur föräldern tänkte när han eller hon gav gåvan ska gåvan som huvudregel ses som förskott på arv. Om en förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste denne uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som ett förtida arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.

Sammanfattat svar:

Om överlåtelsen räknas som en gåva innebär det att din syster har fått ett förskott på arv. För att avgöra om överlåtelsen räknas som gåva måste du ta reda på taxeringsvärdet för fastigheten (se skatteverkets hemsida för mer information om taxeringsvärde). Du måste även titta på om övriga krav för gåva är uppfyllda, främst din pappas gåvoavsikt. Om din pappa skrev ett gåvobrev blir denna bedömning mycket enklare att göra. Om överlåtelsen ses som en gåva, och alltså ett förskott på arv, kommer värdet att räknas av från din systers arvslott enligt räkneexemplet ovan.

Om överlåtelsen räknas som ett köp eller om det finns ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska räknas som förskott på arv kommer du att få din laglott (1/2 av din mammas kvarlåtenskap om ni är två syskon) och ingen hänsyn kommer att tas till överlåtelsen.

Jag har dessvärre lite för lite information om fastighetsöverlåtelsen och om era arvsdelar i övrigt för att ge ett exakt svar på frågan, men om du vill ha vidare juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1185)
2021-01-27 När räknas det inte som förskott på arv?
2021-01-27 Hur begränsar man ett särkullbarns rätt till arv?
2021-01-26 Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?
2021-01-24 Förskott på arv

Alla besvarade frågor (88513)