Är fastighet giftorättsgods eller enskild egendom?

2017-11-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min fru och jag är under pågående skilsmässa. Min fru har börjat ställa en del krav som känns orimliga. Min advokat upptäckte dock att hon även står på en annan fastighet som vi inte har gjort någon uppdelning kring. Min fråga är då har jag rätt till hälften av den del som hon står på den andra fastigheten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När skilsmässa har gått igenom ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. I bodelning ingår all makarnas egendom som är giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Bodelningen går till som så att bägge makarnas giftorättsgods läggs samman och delas på hälften - vardera make får sedermera var sin hälft. För att fastighetens värde ska ingå i bodelningen, och för att du "ska ha rätt till hälften av den", måste den alltså vara giftorättsgods. Notera emellertid att det i första hand är just giftorättsgodsets ekonomiska värde som ingår i bodelningen, inte ägodelarna som sådana. En make som har ett behagligt bankkonto, och som har mer giftorättsgods än den andre, behöver således inte ge ut ägodelarna för att den andre ska få ut hälften utan kan betala motsvarande belopp i pengar.

Förutsatt att den fastighet som din fru äger är giftorättsgods ska den alltså ingå i bodelningen. Är den enskild egendom ska den inte ingå, och då kan du inte få någon del i den. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord mellan makarna eller genom tredje mans förordnande, exempelvis att maken ärver egendomen med förbehåll om att den ska utgöra enskild egendom.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97608)