Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?

2020-11-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. En svensk politiker kallade rumänska tiggare för zigenare. Är det hets mot folkgrupp?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § Brottsbalken (BrB). Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras och etniskt ursprung kan dömas för hets mot folkgrupp, till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Om uttalandet är särskilt allvarligt kan man även dömas för grov hets mot folkgrupp.

Det finns två krav som behöver vara uppfyllda för att en person kan dömas för hets mot folkgrupp.

1. Kravet på hot eller uttryck för missaktning.

Hur uttalandet av politikern har gjorts spelar stor roll för en bedömningen om politikern ska kunna dömas för hets mot folkgrupp. För straffbarhet krävs även att det är klarlagt att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. Det avgörande i ditt fall är då om politikern i sitt uttalande om zigenare visat uttryck för missaktning, indirekt eller direkt.

2. Kravet på spridning av ett uttalande eller annat meddelande.

Kravet på spridning innebär att uttalandet eller meddelandet måste ha tagits till del av fler individer än va bara individer i politikerns typiska privata sfär. Om det endast är dennes familj som tar del av uttalandet borde det inte uppfylla kravet på spridning. Men uttalande på en offentlig plats, radio eller på sociala medier uppfyller troligen kravet på spridning.

Slutsats

Gällande ditt fall är informationen lite knapphändig för att kunna göra en bestämd bedömning av om det räcker till för att döma politikern för hets mot folkgrupp. Bara uttrycket zigenare i sig utan något annat missaktande uttryck eller sammanhang borde inte räcka till för att döma någon för hets mot folkgrupp. Men om du kan bevisa att uttalandet uppfyller de två kraven och kan bevisa detta, så kan det bli möjligt att politikern döms för hets mot folkgrupp.

Om du vill läsa på ytterligare om kraven kan jag rekommendera att läsa lite kort i förarbetena till bestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (929)
2021-04-13 Knivlagens bestämmelser
2021-04-12 Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?
2021-04-12 Preskriptionstid urkundsförfalskning
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?

Alla besvarade frågor (91196)