Är ett UF-företag att anse som näringsidkare?

2017-03-02 i Bolag
FRÅGA
Hej!Många elever arbetar med Ung Företagsamhet under det sista året på gymnasiet. Är ett UF-företag att anse som näringsidkare eller ej? Det ger två intressanta följdfrågor:- vem är avtalsparten när UF-företaget (som ej är juridisk person) gör affärer? - om UF-företaget ska anses som näringsidkare ska KKL tillämpas när UF- företaget säljer till privatperson (annars AvtL/KöpL).Hur ser ni på detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Här nedan har jag besvarat dina frågor:

Fråga: Är ett UF-företag att anse som näringsidkare eller ej?

Ett UF-företag är inget företag i juridisk mening och kan heller aldrig bedrivas som till exempel enskild näringsverksamhet, handelsbolag (HB), kommanditbolag (KB) eller aktiebolag (AB). Ett UF-företag är en form av hobbyverksamhet eller ett "enkelt bolag". Ett enkelt bolag är inte en enskild firma.

Ett enkelt bolag är ett bolag där två eller flera personer (bolagsmännen) har kommit överens om att samarbeta för att nå ett gemensamt mål och där bolagsmännen är skyldiga att verka för att bolaget når detta mål. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person (näringsidkare). Detta innebär att bolaget som sådant kan inte ingå avtal, äga tillgångar eller ådra sig skulder och så vidare.

Fråga: Vem är avtalsparten när UF-företaget (som ej är juridisk person) gör affärer?

Var och en av bolagsmännen i ett enkelt bolag har rätt att företräda bolaget utåt. En bolagsman binder bara sig själv och inte de andra bolagsmännen. Så avtalsparten är den bolagsman som du har köpt någonting av och inte själva bolaget, se lagen om handelsbolag och enkla bolag 4 kapitlet 5 §.

Fråga: Om UF-företaget ska anses som näringsidkare ska konsumentköplagen tillämpas när UF-företaget säljer varor till privatpersoner? (Annars avtalslagen/köplagen).

Eftersom ett UF-företag inte är ett företag (näringsidkare) i juridisk mening så ska UF-företaget heller inte behöva leva upp till konsumentköplagen. Köplagen och avtalslagen är istället tillämpliga för UF-företag.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95746)