Är ett tunisiskt äktenskapsförord giltigt i Sverige?

2019-03-13 i Avtal
FRÅGA
HejJag vill fråga om ett utlandskt äktenskapsförord / från tunisien / gäller här i Sverige!?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om utländska äktenskapsförords giltighet i Sverige återfinns i lagen om internationella frågor rörande makar och sambors förmögenhetsförhållanden, härefter LIMF.

Enligt 13 § LIMF är huvudregeln är att ett äktenskapsförord som upprättats på ett giltigt sätt utomlands även ska gälla i Sverige. För att äktenskapsförordet överhuvudtaget ska vara giltigt måste det stämma överens med den lag som var tillämplig på makarna när äktenskapsförordet upprättades, 5 § LIMF. I ert fall innebär det att äktenskapsförordet måste stämma överens med tunisisk lag för att vara giltigt.

Om ni har avtalat skriftligt om att tunisisk lag ska tillämpas så kommer det gälla under förutsättning att någon av er hade hemvist eller var medborgare i Tunisien då avtalet ingicks, 3 § LIMF. Om ni däremot inte har avtalat om vilket lands lag som ska gälla så gäller lagen i den stat där ni tog er hemvist när ni gifte er, 4 § LIMF. Om ni båda har bott i Sverige i minst två år så tillämpas dock svensk lag på era förmögenhetsförhållanden. Vilken lag som ska gälla beror alltså på om ni har avtalat om något sådant och i vilken stat ni har/har haft er hemvist.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett tunisiskt äktenskapsförord bör vara giltigt i Sverige under förutsättning att det upprättats på ett giltigt sätt enligt tunisisk lag.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1150)
2019-08-11 Om en anställd trotsar en muntlig instruktion, är avtalet ogiltigt då?
2019-08-05 Om säljaren häver köpet trots betald handpenning
2019-07-31 Vem får utses till vittne och granskare av en framtidsfullmakt?
2019-07-31 Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?

Alla besvarade frågor (72056)