Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?

2020-11-30 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min icke-biologiska pappa gick plötsligt bort för ett par veckor sedan och hade skrivit ett testamente digitalt och skrivit ut med två signaturer från vittnen. Tyvärr saknade det hans egen signatur. Min lillebror är hans enda biologiska barn trots det faktum att jag sett honom som min egen pappa hela mitt liv. Det stod i testamentet att jag skulle ärva 40% och att min lillebror skulle ärva 60%. Däremot, eftersom det saknar hans underskrift, verkar saker mycket mer komplicerade och jag vet inte riktigt vad som kommer att ske. Jag är själv 16 år gammal och min lillebror 5.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din pappas testamente är ogiltigt eftersom det saknar hans underskrift. Regler om successionsrätt finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Testamente

Ett testamente är en strikt formbunden handling. Det måste därför upprättas på ett visst sätt (med iakttagande av "viss form") för att det ska vara giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen varpå det ska skrivas under av testatorn (den som upprättar testamentet) i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena ska därefter även de skriva under testamentet.

Ett testamente som saknar testators underskrift uppfyller inte formkraven och är därför ogiltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Arvingarna kan då göra gällande ogiltigheten genom att en så kallad klandertalan väcks inom föreskriven tid (14 kap. 5 § ärvdabalken). Med arvingar avses, i det här fallet, antingen en eventuell efterlevande make/maka eller de som är arvsberättigade genom den legala arvsordningen. Testamentstagare har således ingen möjlighet att klandra ett testamente. I det fall en arvinge är omyndig kan dennes ställföreträdare väcka klandertalan i dennes ställe. Det kan också tilläggas att adopterade barn i arvsrättsligt hänseende är att jämställa med biologiska barn.

Vad som gäller i ditt fall

Detta betyder att din pappas testamente inte uppfyller formkraven och således bör anses vara ogiltigt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91196)