Är ett testamente giltigt efter skilsmässa eller efter det att ett vittne gått bort

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag har ett testamente skrivit och bevittnat 1996. Vittnerna uppfyller kriterierna. Jag har varit gift och är numera skilld från testamentatorn. Testamentatorn har idag en systerson och halvsyster i liv. I år gjorde testamentatorn en notering, med signatur ej bevittnat, på testamentet att det fortfarnade skall gälla, även fast vi nu är skillda. Mina två frågor är 1.Om något av vitterna har gått bort när testatmentet skulle bli aktuellt, gäller då testamentet? 2. Räcker det med en signatur och notering om att detta testamnete fortfarande gäller, även fast vi är skillda? Mvh,Filip
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente skall vara skriftligt och testatorn (den som upprättar testamentet) ska underteckna testamentet i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska även själva underteckna testamentet, Ärvdabalken 10 kap. 1 §. Detta är alltså de formella krav som gäller för att ett testamente skall vara giltigt. Om testatorn skulle vilja göra ett tillägg till ett testamente så måste dessa kriterier iakttas även i detta fall, Ärvdabalken 10 kap. 6 §. Det är med andra ord inte möjligt för testatorn att själv skriva in ändringar i och underteckna testamentet utan de formella kraven måste vara uppfyllda även i detta fall.

De krav som ställs på testamentsvittnena är att dessa skall närvara samtidigt då testamentet undertecknas. Vidare skall vittnena vara oberoende på så sätt att de inte själva får vara testamentstagare, de får alltså inte själva enligt testamentet erhålla något. Ett vittne måste vara myndig och inte sakna rättshandlingsförmåga på grund av psykisk störning eller liknande.

Det uppställs inga krav på att de som bevittnat ett testamente även är i livet vid det tillfälle då det blir aktuellt att använda testamentet, alltså när arvlåtaren senare avlider. Vittnenas funktion är att intyga att allt går rätt till vid tidpunkten för upprättandet av testamentet samt att intyga om att testamentet är i enlighet med testatorns vilja. Det finns inget krav på att ett nytt testamente måste upprättas om ett av vittnena avlider utan testamentet är fortfarande giltigt.

Det är dock att rekommendera att vittnena i testamentet intygar vid vilken tidpunkt de har skrivit under testamentet samt att de uppger personuppgifter och liknande eftersom detta kan underlätta vid en eventuell framtida tvist och även underlättar bevisningen (men det är inget formkrav). Men utgångspunkten när ett testamente tolkas är att testamentet är korrekt bevittnat om inte omständigheterna skulle tyda på att intygets trovärdighet skulle kunna ifrågasättas, Ärvdabalken 10 kap. 2 §.

När den ena maken har gjort ett testamente till förmån för den andra maken och makarna senare skiljer sig finns det en presumtion om att testamentet inte längre är giltigt, Ärvdabalken 11 kap. 8 §. Det innebär att en äktenskapsskillnad medför att testamentet därmed är utan verkan. Detta medför att ett nytt testamente måste upprättas efter skilsmässan. Det nya testamentet måste då uppfylla de formkrav som framkommer ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94327)