Är ett sms om fastighetsöverlåtelse bindande?

2020-06-23 i Köpavtal
FRÅGA
Jag har blivit erbjuden att köpa en fastighet för 2,5 miljoner. Detta erbjudande sändes via sms till bil. Jag bekräftade smet och att vi var överensNu drar sig säljaren till baka och gå ut på öppna marknaden i ställer. Har inte både vi och köpare förbundit oss att köpa sälja.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det gäller fast egendom blir jordabalkens (JB) regler tillämpliga.

Gällande köp av fast egendom finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att säljaren, respektive köparen, ska bli bundna vid överlåtelsen. Fastighetsköp utgör ett s.k. formalavtal innebärande att det måste upprättas ett skriftligt köpeavtal med en överlåtelseförklaring och köpesumma som ska undertecknas av båda parter (4 kap. 1 § JB).

Ovan nämnda innebär tyvärr att erbjudandet om fastighetsköp över sms inte är bindande för varken dig eller säljaren.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (190)
2021-01-14 Behöver man ange sitt personnummer för ett giltigt fastighetsköp?
2020-12-30 Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning
2020-12-08 Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?
2020-11-13 Vad krävs för att överlåta en bostadsrätt eller ägarlägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (88149)