Är ett prov en allmän handling?

FRÅGA
Kan man begära ut någon annans prov eller uppsatser/arbeten av olika slag från en kommunal skola? Är osäker på om detta är allmänna handlingar och huruvida någon annan än eleven själv som skrivit proven/arbetena kan begära ut dem i så fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om allmänna handlingar hittar man bland annat i Tryckfrihetsförordningen (TF) (här) och regler gällande sekretess kan man återfinna i Offentlighets och sekretesslagen (OSL) (här).

För att se om något är en allmän handling får man först kolla i 2 kap. 3 § TF (här). För att en handling ska vara allmän måste det var en uppgift i skrift eller en bild, den måste förvaras hos myndigheten och den måste ha upprättats hos myndigheten. För att avgöra om handlingen har upprättats hos myndigheten får man kolla i 2 kap. 7 § TF (här) och då anses den upprättat om handlingen har skickats iväg till en annan myndighet eller om ärendet som det handlar om har slutbehandlats.

Ett prov eller en uppsats skulle med största sannolikhet ses som slutbehandlad när den skickats in och anses därför vara upprättat. Finns den då hos myndigheten som i det här fallet är skolan anses det vara en allmän handling. De flesta dokument som upprättas hos en myndighet är allmänna.

Dock kan det finnas begränsningar i vem som får hämta ut allmänna handlingar då det kan föreligga sekretess på dem. Dessa regler återfinns i OSL och speciella regler gällande skolan finns i 23 kap 8här). Däremot är betyg och liknande inget som skyddas av sekretess utan det som skyddas är bland annat uppgifter om den enskilde elevens personliga förhållanden.

Sammanfattningsvis, prov, betyg och liknande är en allmän handling och omfattas generellt inte av sekretessbestämmelser. Därför är det möjligt för vem som helst att hämta ut dessa uppgifter hos den aktuella myndigheten som är skolan i det här fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (355)
2021-06-22 Kan man efter ett namnbyte kräva att sitt nya namn ska ersätta sitt gamla namn på slutbetyg från gymnasieskola?
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan

Alla besvarade frågor (94218)