Är ett muntligt testamente giltigt?

Vår mor var blind & ville att min syster & jag skulle ärva henne, nu har hon gått bort & vi har bara ett muntligt testamente, Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall ett muntligt testamente är giltigt och vad som händer om det inte är att anse som giltigt. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i ärvdabalken (ÄB).


Testamente ska enligt huvudregeln upprättas skriftligt
Den starka huvudregeln är att ett testamente ska vara i skriftlig form och bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt (10 kap. 1 § ÄB). Det finns vissa krav på att få vara vittne till ett testamente (10 kap. 4 § ÄB). Ett vittne får exempelvis inte vara under 15 år eller vara make, sambo, syskon eller släkting i rätt upp- och nedstigande led till testatorn (den som genom testamente vill bestämma över arvet efter sig själv).


Ett muntligt testamente kan endast i ett undantagsfall vara giltigt
Ett muntligt testamente som du skriver att ni har efter er mor är som stark huvudregel inte giltigt (jämför 10 kap. 1 § ÄB motsatsvis). Det finns dock ett fall då det kan vara giltigt och det är vid ett så kallat nödtestamente. Då kan testatorn få lov att upprätta testamentet muntligen om denne inte kan göra det skriftligen på grund av sjukdom eller annat nödfall. Ett exempel är att testatorn ligger på sin dödsbädd. Kravet på två vittnen som närvarar samtidigt gäller dock fortfarande i detta fall (10 kap. 3 § första stycket ÄB). Ett sådant nödtestamente gäller i max tre månader (10 kap. 3 § andra stycket ÄB).


Jag vet inte så mycket om hur situationen såg ut när er mor upprättade det muntliga testamentet och om det var tal om ett sådant nödfall som nämns i lagen. Jag vet inte heller något om vilka som isåfall var vittnen, men det kan vara problematiskt om det var ni själva då ni räknas som släktningar i rätt nedstigande led till er mor. Således finns det stor risk att det muntliga testamente ni har inte är giltigt, även om jag inte kan ge något definitivt svar utan att ha tillgång till mer omständigheter (jämför 13 kap. 1 § ÄB).


Om testamentet inte kan anses giltigt ärver ni som huvudregel ändå enligt lag
Eftersom du och din syster är barn till er mor kommer ni trots att testamentet riskerar att vara ogiltigt att vara närmaste arvingar enligt den legala arvsordningen, och således ändå ärva er mor (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Om ni två är de enda barnen kommer ni att få dela lika på det er mor lämnat efter sig (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


Det kan finnas vissa situationer då någon annan kan ta arv före dig och din syster. I stycket ovan har jag utgått från att ni är de enda barnen till er mor och att det inte finns några andra personer som kan ha rätt att ta arv efter er mor. Detta kan ni ha med er som huvudregel, att ni ska ärva först enligt lag och därför behövs inte ens något testamente för att ni ska få ärva er mor. Jag kommer inte beskriva många andra scenarier eftersom det är svårt utan att ha tillgång till mer information i fallet.


En eventuell make kan ärva före er
Däremot vill jag nämna en eventuell situation som kan bli relevant, nämligen om det efter er mors bortgång finns en make kvar i livet. Om en make finns och de var gifta vid er mors bortgång kan denne nämligen ha rätt att ärva före er, om ni är gemensamma barn till maken och er mor (3 kap. 1 § ÄB). I ett sådant fall kommer ni behöva vänta på att få ut ert arv efter er mor tills även maken gått bort (jämför 3 kap. 2 § ÄB). Om ni inte är barn till maken också utan så kallade särkullbarn så ärver ni däremot före denne (3 kap. 1 § första stycket ÄB).


Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att ett muntligt testamente inte är giltigt, så länge det inte rör sig om ett nödtestamente. Jag vet inte om det kan vara tal om ett sådant i ert fall men i vilket fall behöver ni inte vara omnämnda av er mor i ett testamente för att få ärva henne. Ni som barn till henne ärver redan i första hand utifrån lagens arvsordning. Om en make till er mor som också är förälder till er finns i livet ärver dock denne först och ni får vänta på ert arv.


Hoppas att du blir nöjd med min behandling av din fråga och att du fått ett någorlunda tillfredsställande svar på frågan! Om du har några ytterligare funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”