Är ett muntligt avtal med en byggfirma om arbetstid och kostnad bindande?

FRÅGA
Hej, Är ett muntligt avtal bindande? Vi har anlitat en byggfirma för att sätta upp en friggebod och i det mejl vi skickar till dem och frågar om hur lång tid och vad det skulle kosta för att kunna göra en kostnadsbedömning så ringer de istället upp och meddelar då att den här typen av arbete tar 2-3 dagar beroende på hur de behöver göra grunden till huset. Det här har nu dragit ut på tiden, bara grunden och förarbete tog 5 dagar för två-tre personer, att sätta upp friggeboden tog 3 dagar för två personer och isolering ytterligare 3 dagar (hittils). Har vi som kund någon möjlighet att hävda att detta bryter mot avtal då vi bara har ett muntligt svar från byggfirman om deras uppskattade arbetstid och kostnad för oss?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga avtal är precis som överenskommelser som man gjort i skrift lika bindande. Juridiskt sett är således muntliga och skriftliga avtal likvärdiga.

Problemet med muntliga avtal är däremot bevisfrågan. För att kunna göra gällande att ett avtal måste man också kunna visa att ett sådant också har ingåtts. Med skriftliga avtal utgör det sällan ett problem, då det finns på papper eller i elektronisk form vad parterna kommit överens om. I fråga om muntliga avtal kan det dock vara så att man är i total avsaknad av bevis som styrker att överenskommelsen faktiskt träffats.

Och har man inte några bevis så är det svårt att också få rätt i företaget brutit mot avtalet. Såvida ni inte har några inspelade samtal eller någon skriftlig korrespondens som styrker innehållet i er muntliga överenskommelse, finns det inte mycket att göra av det faktumet att de per telefon gett er en tids- och kostnadsuppskattning.

I 24 § konsumenttjänstlagen finns det däremot en bestämmelse om näringsidkarens dröjsmål. Där stadgas det att tjänsten i brist på avtal ska vara slutfört inom den tid som är rimlig med hänsyn till vad som är normalt för samma typer av tjänster i fråga om art och omfattning.

I ert fall får man alltså kolla på vad som kan anses vara "normalt" för liknande typer av arbeten. Antagligen måste det röra sig om något som uppenbart avviker från vad som rimligen kan förväntas. För att fastställa detta kan det vara av fördel att vända sig till ARN.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (400)
2020-11-30 Hävning av avtal
2020-11-28 Fel i tjänst, servicebok
2020-11-04 Kan man kräva något från en näringsidkare som efter 35 år fortfarande inte är klar med tjänsten?
2020-10-31 näringsidkarens skyldighet att ersätta skada på egendom vid utförande av tjänst

Alla besvarade frågor (86816)