FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/02/2018

Är ett icke underskrivet avtal giltigt?

Vi är en BRF som har ett icke undertecknat avtal med XX.

Vi vill säga upp det, men XX anser att det gäller eftersom vi betalat deras avgifter i 12 år.

XX förlänger sina avtal med 3 år, om uppsägning inte sker i tid.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När avtal ingås görs detta genom en så kallad anbud-acceptmodell. Det betyder att den ena parten lämnar ett anbud (XX) och den andra parten accepterar anbudet (er Brf). Ett bindande avtal har då uppstått. Det vanligaste sättet att acceptera ett anbud av det slag som är fråga om här är genom att signera avtalet.

Det är emellertid också möjligt att ingå avtal genom så kallat konkludent handlande. Med detta menas att parterna genom sitt handlande bekräftar att ett avtal föreligger. I ert fall innebär ett så långvarigt betalande av avgifter (och mottagande av tjänster) att ni får anses ha konkludent inträtt i avtalet.

Skulle avtalet inte tydligt visa att det förlängs med 3 år i taget, kan det istället angripas den vägen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning