Är ett gåvobrev där en förälder bestämmer att en gåva till ett barn inte ska anses som förskott på arv giltigt?

2017-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA
HejVi är fyra syskon, mina föräldrar har skrivit över fastigheten som en gåva till ett av syskonen för ca 2 år sedan med förbehållet att föräldrarna skulle få bo kvar tills de avlider, det står även att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Vi övriga syskon fick inte veta om detta förrän helt nyligen när mor gick bort. Vad är praxis i detta fall, är gåvobrevet att betrakta som giltigt och hur är det med den övriga arvslotten (maskiner, bilar, besparingar), räknas värdet av fastigheten bort för det syskonet som fått fastigheten som gåva ?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Enligt Ärvdabalkens 6 kap. 1§ kan en förälder bestämma att en gåva av mer betydande ekonomiskt värde till förälderns barn inte ska ses som ett förskott på det barnets arv genom att skriva det i exempelvis ett gåvobrev. Den typ av gåvobrev som dina föräldrar har skrivit är med andra ord som utgångspunkt giltigt.

Eftersom dina föräldrar har skrivit i ett gåvobrev att fastigheten som ditt syskon fått i gåva inte ska räknas som ett förskott på det syskonets arv så ska fastigheten inte avräknas från det syskonets arv. Det innebär att när arvet efter dina föräldrar ska fördelas så räknas inte fastighetens värde med i det som ska fördelas mellan alla syskon. All den övriga egendom som dina föräldrar har (dvs. allt förutom fastigheten som de givit bort till ditt syskon) fördelas lika mellan alla er syskon. Alla syskon får alltså 1/4 vardera av era föräldrars egendom. Eftersom fastigheten enligt gåvobrevet inte ska räknas som en del av det syskonets arv så ska även det syskonet som fått fastigheten tilldelas 1/4 av all era föräldrars egendom.

Hoppas att ni känner att ni fick svar på era frågor. Om du eller dina syskon har fler frågor angående fördelningen av arvet efter era föräldrar är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?