Är ett försäljningsförbud riktat mot en delägare bindande mot övriga delägare?

Hej, en fastighet samägs av ca 20 delägare. Kan tex en delägares fång via testamente som stadgar förbud mot försäljning, hindra hela fastighetens försäljning via offentlig auktion enl L om Samäganderätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida ett försäljningsförbud riktat mot en delägare är bindande mot övriga delägare.

Det följer mycket riktigt av lagen om samäganderätt att varje delägare i en fastighet har möjlighet att ansöka om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion (6 § lagen om samäganderätt). Lagregeln är dock dispositiv, vilket innebär att delägarna gemensamt kan avtala om ett försäljningsförbud. Detta förutsätter dock att samtliga delägare har avtalat om ett sådant försäljningsförbud; de delägare som står utanför avtalet är inte bundna av det, och har därmed möjlighet att ansöka om att fastigheten ska säljas.

Detsamma gäller även om andelen i fastigheten har erhållits genom ett testamente. Den som skriver ett testamente har endast möjlighet att inskränka testamentstagarens rådighet över sin andel. Ett försäljningsförbud i ett testamente är alltså inte bindande mot övriga delägare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning