Är ett erkännande i ett brottmål tillräckligt för att beviljas resning?

2020-12-04 i Domstol
FRÅGA
Domen har vunnit laga kraft. Den var klar i april i år och den åtalade sexförbrytaren frikändes i brist på bevis. Om han själv skulle erkänna nu i efterhand, går det då att få resning i målet? Eller måste ytterligare bevisning till, förutom hans erkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huruvida den tilltalades erkännande är tillräckligt för att beviljas resning i målet är svårt att svara på. Det är en bedömning som görs från fall till fall och som även beror på vilken annan bevisning som lagts fram i målet. I fallet NJA 2013 s. 75 beviljades resning till nackdel för en tilltalad som efter tolv år erkänt gärningen. I målet gjordes resningsprövningen med bakgrund mot den tidigare bevisningen. Det innebär att domstolen tar ställning till ifall erkännandet i kombination med den gamla bevisningen sannolikt hade lett till en fällande dom. Om svaret är ja ska resning beviljas. Ett erkännande är sällan på egen hand tillräckligt för en fällande dom. Rätten är inte bunden av den tilltalades erkännande utan får fritt pröva erkännandet ihop med övrig bevisning (35 kap. 3 § 2 stycket RB). För en fällande dom krävs att det är "ställt utom allt rimligt tvivel" att den tilltalade är skyldig till gärningen.

Kort sagt kan sägas att om det saknas annan tillfredsställande bevisning i målet som lär ett erkännande troligtvis på egen hand inte leda till en beviljad resningsansökan.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?