Är ett bortadopterat barn dödsbodelägare?

2019-04-21 i Bröstarvinge
FRÅGA
Är ett bortadopterat barn dödsbodelägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad som gäller rörande adoption framgår av 4 kap. FB. Bland annat säger 21 § att den som har adopterat ska anses som adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Med andra ord får adoptivbarn samma ställning som adoptivföräldrarnas biologiska barn och att de rättsliga banden med de tidigare föräldrarna klipps. Av detta följer att ett barn som blivit bortadopterad inte ärver sina tidigare, biologiska föräldrar.

Dödsbodelägare utgörs av efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare, vilket framgår av 18 kap. 1 § ÄB. Ett barn som har blivit adopterat jämställs med ett biologiskt barn och har därmed rätt att ärva adoptivföräldrarna. Barnet betraktas som legal arvinge.

Med andra ord räknas ett bortadopterat barn som legal arvinge i förhållande till sina tidigare föräldrar och är därför inte dödsbodelägare. Det finns dock ingenting som hindrar att det bortadopterade barnet ärver sina tidigare föräldrar genom testamente.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (438)
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?
2021-04-30 Vad är mest rättvist vid fördelning av arv mellan arvingar?
2021-04-30 Försäljning av ärvd lägenhet
2021-04-30 Efterarvsrätt och fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (92059)