FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt01/04/2019

Är ett 100 år gammalt foto från USA upphovsrättsligt skyddat?

Hej,

Jag har sett ett ca 100 år gammalt foto på nätet från Ellis Island föreställande health checks on migrants.

Jag skrev till Library of Congress och frågade om rätten att använda fotot på frontsidan av min doktorsavhandling. De svarade med mycket text men I den stod det att det är I det land man ska publicera som copyrighten ska tolkas och fastslås. Hur kan jag gå till väga?

Hälsningar,

[borttaget]

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att detta delvis måste tolkas mot svensk upphovsrätt. Både Sverige och USA är nämligen anslutna till Bernkonventionen (BK), som utgår från nationell behandling av denna typ av fall. Som komplement till BK finns även den internationella upphovsrättsförordningen. Av den framgår att skyddet enligt svenska upphovsrättslagen INTE ska tillämpas OM skyddstiden i verkets hemland gått ut (3 §). I ditt fall är hemlandet USA.

För att svara på din fråga behöver man alltså se till båda ländernas lagstiftning. Jag kommer att gå igenom respektive lands regler och därefter ge dig ett sammanfattande svar.

Skyddet enligt svensk rätt

Den svenska upphovsrättslagen (URL) skiljer mellan fotografiska verk och fotografiska bilder. För att klassas som ett fotografiskt verk krävs att fotot uppfyller det som kallas för verkshöjd (1 § 5 st. och 49 a § URL). Detta innebär att fotot ska vara så pass unikt att två fotografer helt oberoende av varandra inte kunnat skapa två liknande foton. Detta gäller främst för foton som tagits av professionella fotografer där skicklighet och egna uttryck gör att bilden skiljer sig från andra bilder som eventuellt tagits vid samma tillfälle. En "vanlig" bild såsom ett normalt porträtt, en semesterbild, en pressbild eller liknande är dock att betrakta som en fotografisk bild. I ditt fall verkar det var en fotografisk bild.

En fotografisk bild har skydd i 50 år efter upphovsmannens död (49 § 3 st. URL). Ett fotografiskt verk har skydd i 70 år efter upphovsmannens död (43 § URL). Fotografiska bilder som publicerats före 1969 har dock inte längre något skydd, eftersom för dessa bilder gäller den gamla fotolagen och inte regeln i URL.

Slutsats: Om det är en fotografisk bild och den publicerades för första gången före 1969 är den fri att använda. Om första publicering skedde först efter 1969 är den dock skyddad i 50 år efter upphovsmannens död.

Skyddet enligt amerikansk rätt

Amerikansk upphovsrätt regleras i United States Code/Title 17. Att fotografier har upphovsrätt framgår av 17 U.S.C. §§ 101 och 104b.

Fotografier som publicerats före den 1 januari 1923 är helt fria att använda, de är s.k. public domain och saknar skydd. Om fotografiet publicerats efter detta är det dock skyddat i 70 år efter upphovsmannens död och blir först därefter public domain (17 U.S.C. § 302a). Eftersom du skriver att fotografiet är närmare 100 år är det troligen public domain.

Notera även att om det är ett fotografi som tagits av någon amerikansk myndighetsanställd i dennes yrkesroll (exempelvis en fotograf anställd av USA:s federala regering), blir fotografiet alltid public domain direkt vid publicering och kan användas fritt av alla (17 U.S.C. § 105).

Slutsats: Om fotografiet publicerades för första gången före 1923, eller är taget av en amerikansk myndighetsanställd i dennes yrkesroll, eller det har gått 70 år sedan upphovsmannen dog är det fritt att använda.

Sammanfattning

Du kan använda fotot om det publicerades för första gången före 1969 eller det gått minst 50 år sedan upphovsmannens död, eftersom så är fallet enligt svensk rätt. Fotot kan dock vara fritt att använda även om det skulle ha publicerats för första gången först efter 1969 eller det inte gått 50 år sedan upphovsmannens död, om fotot tagits av en amerikansk myndighetsanställd i dennes yrkesroll.

Eftersom du skriver att fotot är närmare 100 år lär det kunna användas eftersom skyddstiden med stor sannolikhet löpt ut. Med "användas" innebär att det kan användas både privat och i kommersiella sammanhang. Du kan använda det på frontsidan av din avhandling. Eftersom fotot är närmare 100 år är personerna på bilden avlidna och därmed behöver du heller inget samtycke därifrån.

Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?