Är erotisk massage olagligt i Sverige?

Hej! Jag undrar om erotisk massage är olaglig i sverige? Med erotisk massage menar jag tex, tantra massge, naken massage, intim massage?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar en gränsdragning, där huvudfrågan blir om tjänsten/massagen ska beaktas som sexuell i sin natur eller inte. En vanlig massage räknas som en tjänst som är helt laglig. En massage som har sexuella inslag faller vanligtvis in under bestämmelsen köp av sexuell tjänst som återfinns i 6 kap. 11 § Brottsbalken

I lagen framgår det som att ”en som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år” (6 kap. 11 § Brottsbalken). Som du kan se så finns det inget uttryckligt krav på att syftet med köpet ska vara av sexuell natur. För att dömas för brottet krävs dock uppsåt, dvs att gärningspersonen är medveten om sitt handlande. Det räcker därmed att vetskapen finns om att det är en sexuell tjänst som köps. Med tanke på att erotisk massage just har ganska tydliga sexuella inslag så är detta något som skulle omfattas av det som är straffbelagt enligt lag och erotisk massage är därmed som huvudregel olagligt att köpa i Sverige. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”