FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet02/11/2021

Är en trasig diskmaskin att betrakta som fel i fastighet?

Hej. Vi har precis fått tillträde till vårt nya hus. Vid undersökning av huset så fungerade allt som det ska och på tillträdesdagen sa säljaren uttryckligen att diskmaskin fungerade klockrent. Jag har även ett sms från säljaren som hävdar att hon använt diskmaskinen utan några problem 2 dagar innan tillträdet.

Vi har problem med flertalet saker.

1 städningen är fruktansvärd. Vi har påtalat det och städfirman hon anlitade kommer hit för att åtgärda det.

2. Det är mögel i tvättmaskinen

3. Vi har aldrig använt diskmaskinen sedan vi fick tillträde för några dagar sedan, när vi satt och jobbade här om dagen så börjar den tjuta felkod för översvämning, vi öppnar luckan och det sipprar upp gammalt vatten och matrester. Vi stängde av vattnet och rengjorde allt, stängde luckan och satte på vattnet igen, samma sak.

Vi kontaktade elektrolux som sa att det måste lagas av en tekniker för 600:- fast avgift och 1030:-/påbörjad timme.

Jag kontaktade säljaren som vidhåller att den fungerar perfekt.

Hon anser att hon inte har någon skyldighet att varken betala för att laga den eller ersätta maskinen med en likvärdig. Diskmaskinen är 4 år gammal. Vad gör vi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Städningen
När det gäller städningen finns det i princip alltid med en punkt på överlåtelsekontraktet där det framgår att bostaden ska vara städad på ett visst sätt. Om städningen avviker från detta har säljaren brutit mot kontraktet och du som köpare har rätt att kräva att punkten åtgärdas, vilket enklast sker genom att köparen anlitar en städfirma som säljaren får bekosta. Om det finns en punkt i kontraktet som reglerar städningen bör det inte vara något problem att påpeka den för säljaren och kräva betalning för städningen.

Diskmaskinen och tvättmaskinen
Om en fastighet inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, föreligger ett fel i fastigheten. Köparen får dock inte göra gällande fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten. Undersökningsplikten är långtgående och innebär att att köparen har ett stort ansvar att göra en noggrann undersökning av huset innan köpet, antingen själv eller med hjälp av en besiktningsperson. Fel som hade kunnat upptäckas vid en sådan noggrann undersökning kan i efterhand inte åberopas som fel. Detta framgår av 4 kap. 19 § 2 st. jordabalken (JB). Hur noggrant köparen förväntas undersöka huset beror på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom husets ålder, vilket skick det är i osv. Generellt sett ingår dock undersökning av vitvaror så som diskmaskin och tvättmaskin undersökningsplikten. Dock minskas undersökningsplikten om säljaren innan köpet ger uttryck för att något fungerar mycket bra, så som t ex en diskmaskin. Med det sagt så är det svårt att avgöra om den felaktiga diskmaskinen är att betrakta som ett fel som ni borde ha upptäckt vid en undersökning, eller om säljarens utfästelse om att den fungerade bra undantar den från undersökningsplikten.

Om det var så att ni undersökte vitvarorna innan köpet och det då inte fanns något att anmärka på aktualiseras en annan bestämmelse, nämligen säljarens vårdplikt. Av 4 kap. 11 § JB framgår det att säljaren är ansvarig för att vårda fastigheten så att den inte skadas eller försämras medan den fortfarande är i säljarens besittning. Om det skulle vara så att fastigheten har skadats eller försämrats under tiden fram till köparens tillträde har köparen rätt att göra avdrag på priset (eller häva köpet om skadan är av väsentlig betydelse). Ni skulle alltså kunna hävda att säljaren inte har uppfyllt sin vårdplikt när det gäller diskmaskinen och tvättmaskinen och därmed kräva avdrag på priset, motsvarande vad det kostar att åtgärda dessa problem.

Om säljaren inte är villig att gå med på ett prisavdrag kan ni ta ärendet till domstol och där stämma säljaren. Kontakta då er närmaste tingsrätt för mer information om hur ni går tillväga med en sådan stämning.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Julia HellquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?