Är en styrelseledamot ansvarig för skatteskuld trots avträdande?

2017-11-30 i Bolag
FRÅGA
Styrelseordförande och styrelseledamot lämnade styrelsen strax innan konkurs.Slipper de solidariskt betalningsansvar för skatteskuld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Skatteförfarandelagen 59 kap. 13 § kan en företrädare för bolaget bli personligt betalningsansvarig för företagets förfallna skatteskulder. Den krets som omfattas av "företrädare för aktiebolaget" är främst styrelseledamöter och VD. För att betalningsansvar över huvud taget ska komma på tal måste företrädarna agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Om det kan bevisas att ordförande och styrelseledamoten anses ha agerat på detta vis är de personligt ansvariga.

Även om styrelseledamoten och ordförande lämnat styrelsen är de betalningsansvariga om de var medlemmar i styrelsen vid den tidpunkt då skatten skulle ha dragits av, dvs utbetalningstidpunkten, 59 kap. 13 § andra stycket.

Svaret på din fråga är alltså att ordföranden och styrelseledamoten inte slipper undan betalningsansvar om de var medlemmar i styrelsen när skatteskulden förföll.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?