FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga05/12/2021

Är en person bunden till ett avtal som ingåtts av en förmyndare när personen var barn och sedan blir vuxen? Hur lång är bindingstiden på gymkort?

Hej!

Jag undrar vad som händer med ett avtal förmyndare skrivit på för sitt barn när barnet sedan blir myndigt. Tränar på ett ställe där systemet är på ett sätt att man behöver binda sig i 2 år för att få ett rimligt pris på sin träning. Då kontraktet skrevs på var jag under 18 så mina föräldrar skrev på det åt mig. Jag har länge velat byta klubb men inte kunnat pga bindningstiden som gäller en evighet. Det har nu gått 1,5 år och jag har hunnit bli 18. En vän till mig sa något om att när man blir 18 måste kontrakt som förmyndare skrivit på förnyas då de blir ogiltiga när barnet blir myndigt. Kan detta vara ett kryphål som kan hjälpa mig komma ur bindningstiden? Om inte, finns det något annat sätt att komma ur den här bindningstiden (dvs utan att betala hela klumpsumman)

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av frågan

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med avtal som föräldrar i form av förmyndare skriver på när barn blir myndiga. Det finns omständigheter som påverkar svaret på denna fråga vilket jag ska förklara. Sedan ska jag även förklara vad som gäller för bindningstid på gymkort och berätta om ett kryphål i bindningstiden.

Avtalet - bunden eller inte?

Du som är under arton år får inte ingå avtal eller råda över sin egendom (9:1 FB). Du berättar att dina föräldrar har ingått avtalet på gymkortet och använder dem synonymt som förmyndare. Därför tolkar jag det som att de är dina förmyndare (10:2 FB). Dina föräldrar i form av förmyndare ska ta hand om dina tillgångar (12:1 FB).

Dina föräldrar får bara med en överförmyndares samtycke ingå ett avtal som innebär att du sätts i skuld (13:12 FB). Det som händer dig här är just det då de ingått ett avtal med bindningstid som du vid 18 års ålder måste betala och därmed har de skuldsatt dig. Överförmyndaren är en person i kommunen som har tillsyn över förmyndare. Så om det är så att överförmyndaren har godkänt avtalet är du bunden men om överförmyndaren inte har godkänt avtalet så är du inte bunden.

För lång bindningstid till gymkortet?

Skulle det vara så att överförmyndaren har godkänt så kan det vara så att den bindningstiden som gymmet har avtalat fram är för lång.

Utgångspunkten är att det råder avtalsfrihet i Sverige och att avtal ska hållas (se 1§ AvtL). Det finns dock lagar som gör det möjligt att jämka (sätta ned eller ta bort) sådana avtalsvillkor (36§ AvtL) och det har hänt i följande domar och ärenden.

I Patent- och marknadsdomstolen (PMT) i mål PMT 5750-17 så klargjordes att bindningstider på gymkort inte får överstiga 12 månader. Däremot kan en helhetsbedömning med hänsyn till pris och övriga omständigheter för att bedöma om det är oskäligt i ditt individuella fall.

Även i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i frågan om bindningstider på gymkort behandlats i ett liknande ärende Där beslutade att tre månader var oskäligt med hänvisning till 36§ AvtL och att 12 månader var skäligt, precis som i PMT:s fall. I detta fallet hänvisade de till målet ovan vilket tyder på att 12 månader är den skäliga bindningstiden.

Avslutning och tips

Först kan du prata med gymmet och se om de är villiga att hjälpa dig. Förhoppningsvis är de förstående och låter dig byta klubb utan att du behöver betala återstående tid av avtalet.

Om de inte går med på det rekommenderar jag att du ska kontakta din kommun som kan hjälpa dig att få reda på om det är så att en överförmyndare har godkänt avtalet med gymmet. Om en överförmyndare har godkänt kan du kontakta gymmet och hänvisa till PMT-fallet och ARN-fallet att det är ett för långt avtal.

Om det skulle visa sig att de inte kan tänka sig att gå med på ditt krav så kan du göra en anmälan till ARN som kan behandla ditt ärende. Det kan dock ta lång tid att få sitt ärende handlagt hos ARN.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo